Резултати

Това, което се измерва, се осъществява.
Ако не измервате резултатите, не може да различите успеха от провала.
Ако не може да видите успеха, не може да го възнаградите.
Ако не може да възнаградите успеха, вероятно възнаграждавате провала.
Ако не може да видите успеха, не можете да се поучите от него.
Ако не може да разпознаете грешката, не може да я поправите.
Ако може да докажете резултатите, може да спечелите обществена подкрепа.

И за вас, и за нас е важно да знаем дали съвместните ни усилия водят до желаните резултати. Затова ние използваме система за наблюдение и оценка на проектите, чрез която съвместно залагаме целите, проследяваме напредъка и оценяваме крайните резултатите. По този начин разбираме дали проектът се развива добре и дали са необходими промени. Най-вече, системата за наблюдение и оценка ни дава възможност да сме гъвкави и да реагираме на динамично променящата се среда.

Измерването на резултатите от подкрепяните от нас проекти е важно не само за нашата работа. Споделяме наученото с партньорите си в неправителствения сектор, бизнеса и публичните институции. Организираме обучения и разполагаме с полезни публикации по тази тема. За повече информация, посетете секция „Ресурси“ на уеб страницата ни.

Докладите по-долу представят резултати от проекти, реализирани с наша подкрепа. На английската версия на тази страница са публикувани докладите от оценки на проекти на английски език.

Cover

Земята – източник на доходи, 2022

Основни резултати от оценката на въздействието на програма „Земята – източник на доходи“

Прочети повече »
Vratsa_Software

Враца софтуер общество 2015-2021

Оценка на въздействието на програма Враца софтуер общество.

Прочети повече »
TAS

Училищна Телерик Академия, 2011-2021

Оценка на въздействието на Училищна Телерик Академия.

Прочети повече »
BASE

Програма BASE, 2018-2020

Оценка на резултатите от първите две години на програма BASE.

Прочети повече »
schools-of-the-future

Програма „Училища на бъдещето“ 2009-2015

Оценка на въздействието на програма „Училища на бъдещето“.

Прочети повече »
ABF-2009-2014

Фондация „Америка за България“ 2009-2015

Програми и постижения на Фондация „Америка за България“ през първите пет години на работа в България.

Прочети повече »
ELTP

ELTP и PTP, 2012-2016

Оценка на програми „Обещаващи лидери в образованието“ и „Академия за училищни лидери“.

Прочети повече »
Виж повече