Водещи новини

Agriturismo в България? Фондацията, Посолството на Италия и партньори с нов конкурс

Фондация „Америка за България“ обявява конкурс за финансиране на проекти за развитие на селски туризъм в Северна България. Конкурсът се провежда в партньорство с Посолството на Италия, Италианската агенция за търговия и инвестиции, фондация LocalFood.bg/Пендара, сдружение „Деветашко плато“ и „Травентурия“ ООД.

Прочети повече