Финансирани проекти

От критично мислене в клас към почтена и независима журналистика
Асоциация на европейските журналисти - България

597,100 Лева


Проектът цели да запознае ученици от средните училища с най-високите професионални стандарти в журналистиката, да подкрепи медийната независимост и да насърчи медийната грамотност. В допълнение, проектът включва редовно наблюдение на медийната среда, обучения за журналисти, застъпничество и публично обсъждане на медийни проблеми от обществен интерес. Целта е да се вдъхнови следващото поколение български журналисти да се придържат към високи журналистически стандарти и да допринасят за преодоляване на влошаващото се състояние на медиите, като отразяват случаи на злоупотреба с власт, корупция и отсъствие на справедливост.