Финансирани проекти

Бъдещи лидери в правото, бизнеса и обществото: международни състезания по право "Джесъп"
Сдружение за международни състезания по право

98,660 USD


Дарението подкрепя участието на български отбор в международното състезание „Филип С. Джесъп“ за симулация на съдебен процес между независими страни пред Международния съд на ООН. То дава възможност на Сдружението за международни състезания по право да кани международни правни специалисти, които всяка година се присъединяват към екип от изтъкнати български юристи в журитата на националните кръгове, като така обогатяват образователния елемент в състезанието. Опитът в „Джесъп“ помага на студентите по право да развият важни умения, като практически правни проучвания, анализи и аргументация, кратко и убедително писмено правно изложение, способност за представяне в реч на сложни идеи и отговор на въпроси под напрежение и в реално време, сътрудничество с колеги, практикуващи юристи и преподаватели в международна среда.