Финансирани проекти

Прозрачност на административните съдилища
Фондация „Програма „Достъп до информация””

588,950 Лева


Дарението подкрепя постигането на по-висока степен на прозрачност и отчетност в работата на публичните институции и административните съдилища, които контролират значителни по обем обществени средства. Улесненият достъп до обществена информация за тяхната работа е ефективен инструмент за граждански контрол от страна на медии, нестопански организации и активни граждани. Проектът се стреми да постигне по-висока степен на съответствие в работата на публичните институции със законовите задължения за проактивно разкриване на информация.

В момента извършваме техническа поддръжка на нашия уебсайт и списъкът с финансирани проекти няма да бъде достъпен до 16 часа днес.