Финансирани проекти

Подкрепа за ефективна съдебна система
Фондация "Български институт за правни инициативи"

905,710 Лева


Дарението надгражда и развива три програми, инициирани от Българския институт за правни инициативи (БИПИ). 1) „Инициативата за прозрачни съдебни назначения“ предлага независим обществен контрол на професионалната оценка, кариерно развитие и израстване на лидери в съдебната система, като така укрепва прозрачността, отчетността и предвидимостта в нейното управление. 2) „Мрежата на американски съдии за България“ всяка година кани няколко американски съдии, прокурори и правни експерти за поредица от срещи и колегиален обмен на идеи с техни български колеги. 3) „Програмата за стипендии за български съдии“ дава възможност на български съдии да участват в практически ориентирано едномесечно проучване по избрани от тях теми във Федералния съдебен център във Вашингтон.

В момента извършваме техническа поддръжка на нашия уебсайт и списъкът с финансирани проекти няма да бъде достъпен до 16 часа днес.