Финансирани проекти

Активирай: Изграждане на мост между НПО, частния сектор и активните граждани
Български център за нестопанско право

586,816 Лева


Проектът подкрепя Българския център за нестопанско право (БЦНП) в прилагане на цялостна програма за постигане на устойчивост на нестопанските организации, на по-висока степен на организираност и за успешно застъпничество за промяна. Той надгражда дейности, които БЦНП е развил през годините, в три направления: • Предприемачество за нестопански организации. Обучителна програма, която подкрепя организациите към финансова устойчивост чрез развитието на техен собствен бизнес, свързан с мисията им. Програмата включва обучение, състезание за най-добър бизнес план и продължаваща подкрепа от ментори. • Наблюдение върху средата за развитие на нестопанските организации. Дейността предвижда постоянно наблюдение на законодателни инициативи, които подобряват правната среда за работата на нестопанските организации. • Изграждане на партньорства между нестопански организации. Поредица от обучения за активни регионални организации подкрепят създаването на сдружения между тях и по-висока степен на сътрудничество в Къщата на нестопанските организации – споделеното работно пространство на БЦНП.

В момента извършваме техническа поддръжка на нашия уебсайт и списъкът с финансирани проекти няма да бъде достъпен до 16 часа днес.