Финансирани проекти

Институционална подкрепа за българската стартъп предприемаческа общност - BESCO
СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКАТА СТАРТЪП ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ОБЩНОСТ"

94,000 Лева


Българската стартъп предприемаческа общност – BESCO е национално представителна организация, която работи за въвеждането на иновативни регулации за високотехнологичните индустрии, създаване на благоприятно търговско законодателство, привличане на водещ предприемачески талант от целия свят, повишаване на уменията на местните предприемачи, насърчаване трансфера на технологии, увеличаване достъпа до капитал и поддържане на устойчива предприемаческа култура. Дарението ще подпомогне дейността на BESCO и ще укрепи неговото институционално развитие.

В момента извършваме техническа поддръжка на нашия уебсайт и списъкът с финансирани проекти няма да бъде достъпен до 16 часа днес.