Финансирани проекти

Граждански действи за свободен и честен избирателен процес
Сдружение "Институт за развитие на публичната среда"

547,626 Лева


Институтът за развитие на публичната среда (ИСРП) се стреми да укрепи взаимодействието между представители на гражданското общество, медиите и институции на национално и местно ниво, за да развие изборния процес в България в съответствие с утвърдени международни стандарти за свободни и честни избори. Организацията ще анализира работата на Централната избирателна комисия, за да допринесе за информирана обществена дискусия и ще наблюдава финансирането на политическите партии в условия на намалена бюджетната субсидия и неограничени частни дарения. Проектът ще надгради и обогати онлайн платформата за независима информация за работата на Народното събрание, както и аналитично съдържание върху приложението и въздействието на политики на Европейския съюз.

В момента извършваме техническа поддръжка на нашия уебсайт и списъкът с финансирани проекти няма да бъде достъпен до 16 часа днес.