Финансирани проекти

Създаване на култура и инфраструктура за про боно доброволчество
Фондация „Герои на времето"

495,900 Лева


Проектът насърчава доброволчество, основано на умения, за да се възползва от потенциала на корпоративните служители, като им предлага възможности да правят добро и да допринасят за обществото. Ще бъдат предложени възможности за доброволческа дейност, придобиване на ценни умения за лидерство и работа в екип и за развиване на съпричастност и чувство за гражданска отговорност. Нестопанските организации ще бъдат подпомагани в привличането на доброволческа подкрепа и в работата с доброволци, като по този начин ще допринасят за по-силни връзки с общностите, които обслужват.