Финансирани проекти

Фестивал на къдроглавия пеликан
Природен парк „Персина“

14,980 Лева


Проектът е за организирането на първото издание на Фестивал на къдроглавия пеликан в Белене. Къдроглавите пеликани са обитавали територията на природен парк „Персина“ преди 70 години. В резултат на човешка намеса колонията от пеликани изчезва, но благодарение на усилената работа на множество партньори в момента в България има три колонии от пеликани. Фестивалът ще е в чест на пеликаните в Персина.