Финансирани проекти

Граждански наблюдател в Разград
Сдружение „Център за съзидателно правосъдие”

74,510 Лева


Проектът ще създаде механизъм за повишена отчетност в разходването на обществени средства и увеличаване на прозрачността в работата на публичните институции на областно и общинско ниво в Област Разград, и ще огласява съмнения за корупционни практики и злоупотреби при наличие на обективни данни.

В момента извършваме техническа поддръжка на нашия уебсайт и списъкът с финансирани проекти няма да бъде достъпен до 16 часа днес.