Финансирани проекти

Малък бизнес, голямо въздействие
Фондация „Клуб Зебра"

170,000 Лева


Проектът ще помогне да се затвърди позицията на КлубZ като дигитален издател с ключова роля за подобряването на медийната среда в България, като подготви журналистическия екип в медията с нов набор от умения за разработване на мултимедийни истории. Нов раздел в уебсайта КлубZ, представящ истории на малки и средни бизнеси от България, ще разшири допълнително обхвата на работата на организацията и ще подпомогне нейния растеж.

В момента извършваме техническа поддръжка на нашия уебсайт и списъкът с финансирани проекти няма да бъде достъпен до 16 часа днес.