Финансирани проекти

Общински фондове за местни инициативи
Асоциация „Платформа АГОРА“

714,200 Лева


Средствата по този проект ще се използват както за подкрепа на дейността на платформа Агора за развитие на общински дарителски фондове за местни инициативи, така и за конкурса Развитие на дарителството на местно ниво. Фондовете насърчават гражданското участие в процесите на местното развитие и в разрешаването на местни проблеми. Проектната работа е организирана в шест посоки: укрепване на съществуващите общински фондове, създаване на нови фондове, включване на местни бизнеси, увеличаване на капацитета на местни граждански организации и на общинската администрация, развитие на местното дарителство и популяризиране на позитивните ефекти от общинските фондове. Повече информация за конкурса Развитие на дарителството на местно ниво може да намерите тук: http://agora-bg.org/bg/call.html, а за одобрените проекти тук: http://agora-bg.org/bg/news.html?newsid=700.