Финансирани проекти

Радио предаване по Дарик Радио, озаглавено „Критично за медиите“
Фондация „Дарик“

60,000 Лева


Проектът подкрепя стартирането на нова радиопрограма, озаглавена „Критично за медиите“. Програмата представя и дискутира теми и идеи, които допринасят за подобряване на медийната среда в България. Част от темите включват медийни иновации и технологии, съвременни медийни регулатори, успешни модели на медийно управление, критичност на читателите към медийното съдържание и дезинформацията, и конкурентна медийна среда.

В момента извършваме техническа поддръжка на нашия уебсайт и списъкът с финансирани проекти няма да бъде достъпен до 16 часа днес.