Финансирани проекти

Индекс за Местната система за почтеност
Сдружение „Ассоциация Прозрачност без граници“

603,192 Лева


Индексът за Местната система за почтеност е дългосрочна инициатива, която анализира корупционните рискове на местно ниво, оценява потенциала на местната администрация да се противопоставя на корупцията и предлага политики в тази насока. Корупционните рискове и антикорупционният капацитет се оценяват по международна методология, разработена от Прозрачност без граници и адаптирана за местните условия и включва общинските съвети, кметовете, местната администрация, съдебната власт, полицията, политическите партии, бизнеса, медиите и гражданското общество.