Финансирани проекти

Независима журналистика за по-силна демокрация
Mediapool.bg (Фондация „InfoSpace“)

1,151,260 Лева


Проектът ще надгради капацитета на Медиапул в ключови проблемни сфери от обществения живот, които влияят на бизнес средата и работата на демократичните институции. Такива области са независимостта на съдебната система, работата на регулаторните органи, обществените поръчки, разпределянето на средства от ЕС и конкуренцията, климат и енергетика, сигурност и медийната среда. Проектът ще разшири партньорствата с бизнес мениджъри, предприемачи, независими НПО-та, независими журналисти и граждански активисти, чиито експертен капацитет, гледни точки и инициативи ще получат по-широка публичност.

В момента извършваме техническа поддръжка на нашия уебсайт и списъкът с финансирани проекти няма да бъде достъпен до 16 часа днес.