TUR

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

Експозиция „Тракийски съкровища“

Регионален исторически музей – Враца

За конкурса

Фондация „Америка за България“ обявява конкурс за създаване на съвременно художествено-пространствено оформление и представяне на залата с постоянната експозиция „Тракийски съкровища“ в Регионален исторически музей (РИМ) – Враца. Конкурсът се осъществява в партньорство с Община Враца и РИМ – Враца. Кратко описание за РИМ – Враца и експозицията „Тракийски съкровища“ може да намерите по-долу на страницата. 

Основната цел е да бъде преобразена експозицията в зала „Тракийски съкровища“ в модерна и интерактивна експозиция в съответствие с водещите световни музейни стандарти, която да предложи на посетителите от различни възрасти, националности и нива на познания незабравимо преживяване. Това ще позиционира РИМ – Враца сред местата, които задължително трябва да се видят от жителите и гостите на града, и ще повиши посещаемостта на музея от българи и чужденци. Проектът ще допринесе за социализацията и популяризирането на експозицията, музея и тракийската култура като цяло. Кандидатите могат да използват интерактивни и дигитални средства и похвати за интерпретация на културното наследство, съгласно последните тенденции в тази област. Кратко описание за РИМ – Враца и експозицията „Тракийски съкровища“ може да намерите по-долу на страницата.

Конкурсът е в две фази:

 • Фаза 1: Идейна концепция с визуализации на дизайн на изложбеното пространство, представяне на експозициите и свързаното с тях съдържание (напр. информационни табели, интерактивно съдържание, виртуална реалност, аудиогидове, видеа и др.) за посетители от различни възрасти и нива на познание. В допълнение кандидатите трябва да предоставят ориентировъчен бюджет за реализацията на предложената от тях концепция.
 • Фаза 2: Реализация на концепцията. Финалистът от конкурса поема ангажимент да разработи детайлен проект (технически или работен), подробни количествено-стойностни сметки и да предоставя авторски надзор по време на изпълнението на проекта.

Награден фонд

 • 1-во място: 25 000 лева и възлагане на разработването на детайлен проект (технически или работен), подробни количествено-стойностни сметки, авторски надзор по време на изпълнението.
 • 2-ро място: 15 000 лева
 • 3-то място: 10 000 лева

В допълнение, на всички кандидати ще бъде предоставена възможността да участват със своите проекти от конкурса в изложба в РИМ – Враца, организирана от Фондация „Америка за България.

Условия за кандидатстване

Краен срок: 27 август

Поканата е отворена към кандидати, които трябва да сформират по свой избор и преценка необходимия екип от дизайнери, архитекти, куратори, учени, IT специалисти, комуникационни/маркетингови експерти, копирайтъри и други. В екипа трябва да имате поне едно лице, вписано в регистъра по чл. 165 ЗКН, под чието непосредственото ръководство и при спазване на нормативните изисквания следва да се осъществява проекта.

Кандидатите трябва да работят с визията, че след приключване на реализацията на концепцията, проектът трябва да отговаря на следните изисквания:

 • преживяване, което потапя посетителя в същността на изложбата;
 • представяне на изложбата по съвременен начин, който води до повишен посетителски интерес;
 • създаване на връзки между изложбата „Тракийски съкровища“ и Могиланската могила и останалите пространства в музея.
 • Писмена концепция. Опишете как проектът ще се впише в очакваните резултати (виж секция „Очаквани резултати и измерване на успеха“). Опишете начина, по който ще се разказва историята за артефактите и историческите данни, така че да са исторически и научно издържани, но и поднесени по интересен и разбираем начин за посетители от всякакви възрасти, националности и нива на познание. Предложете идеи за интегриране на аудио-визуални, интерактивни компоненти, допълнителни програми, събития, турове, игри, сувенири и други търговски продукти. Представете конкретни примери за създаване на връзки между зала „Тракийски съкровища“ и Могиланската могила и останалите пространства в музея.
 • Презентация на концепцията. Представете план, разпределения, изгледи, 3D визуализации, обяснителна записка, друго по избор на кандидатите (напр. макети, мостри).
 • Бюджет. Индикативен бюджет по окрупнени показатели за реализация на концепцията.
 • Представяне на екип. Представете всеки член от екипа, неговия опит и каква роля ще има в проекта.
 • Срок на изпълнение за реализацията на проекта.
 • Портфолио. Примери с подобни проекти на кандидатите, референции.

Всички гореспоменати документи трябва да бъдат събрани в една обща презентация в pdf и да се качат в секция Кандидатствай тук.

Изискванията за експониране на артефактите са: осветление на залата и витрините; климатизация (30 – 35% влажност, 18 – 22 градуса); сигурност и защита на експозицията; условия за лесна поддръжка на експонатите.

Залата „Тракийски съкровища“ се намира на партерния етаж на музея и е с площ 60 m2. Точните параметри на залата са описани в схемата тук:

Получените проектни предложения включително информацията и личните данни, съдържащи се в тях, ще се разглеждат и оценяват от комисия, съставена от представители на Фондация „Америка за България“, РИМ-Враца, Община Враца и външни експерти. Проектите ще се оценяват на базата на цялостната концепция за посетителско преживяване, иновативния подход за излагане на артефактите в залата, създаване на връзки между изложбата „Тракийски съкровища“ и Могиланската могила, и останалите пространства в музея, както и креативността на допълнителните програми и идеи, свързани с изложбата. Предложената концепцията трябва да е съобразена с изискванията за експониране. Другите компоненти на оценката ще се отнасят до предложения екип от професионалисти, който ще изготви и осъществи проекта; реалистичност на бюджета и срока за изпълнение на Фаза 2. Предвижда се двустепенна оценка, като кандидатите, преминаващи на втори етап, ще бъдат поканени за участие в индивидуална среща или онлайн видео интервю като част от процеса на оценка и избор на проекти, участващи в конкурса.

Одобрените проекти (1-во, 2-ро и 3-то място) ще бъдат обявени на уебсайта на Фондация „Америка за България“.

Обявяване на конкурса:7/06/2021
Срок за изпращане на въпроси:21/06/2021
Уебинар за разясняване на най-често задаваните въпроси:24/06/2021
Краен срок за кандидатстване:27/08/2021
Преглед на кандидатурите:30/08/2021 – 09/09/2021
Интервюта с избрани полуфиналисти:13/09/2021 –  17/09/2021
Обявяване на одобрен проект:28/09/2021

Формуляр за кандидатстване

* Представените в конкурса проектни предложения, както и информацията, съдържаща се в тях, включително и лични данни, ще бъдат разглеждани от и споделени само с членовете на комисията за оценка на проектите. За целите на изложбата ще се изисква допълнително изрично съгласие от страна на участниците.

Задавайте своите въпроси до 21.06.2021г. на TUR@us4bg.org , а на 24.06.2021г. Фондация „Америка за България“ ще организира уебинар, на който ще се дадат повече разяснения за конкурса.

За Регионалeн исторически музей Враца

Новини

Фондация „Америка за България“ обяви конкурс за създаването на съвременно художествено-пространствено оформление и представяне на залата с постоянната експозиция „Тракийски съкровища“ в Регионален исторически музей (РИМ) – Враца.  

Поканата е отворена към кандидати, които да сформират по свой избор и преценка необходимия екип, който може да се състои от дизайнери, архитекти, куратори, учени, IT специалисти, комуникационни/маркетингови експерти, копирайтъри, други.  

Крайният срок за кандидатстване е 27 август. 

Кандидатите трябва да представят концепция с визуализации на дизайн на изложбеното пространство, представяне на експозициите и свързаното с тях съдържание (напр. информационни табели, интерактивно съдържание, виртуална реалност, аудиогидове, видеа и др.) за посетители от различни възрасти и нива на познание.  

Основната цел е да бъде преобразена експозицията в зала „Тракийски съкровища“ в модерна и интерактивна експозиция в съответствие с водещите световни музейни стандарти, която да предложи на посетителите от различни възрасти, националности и нива на познания незабравимо преживяване.  

Подробности може да намерите на страницата на конкурса https://us4bg.org/bg/rfp-tur-thracian-treasures/ 

Уебинар видео/Въпроси и отговори за конкурса

ЗА КОНТАКТ

При допълнителни въпроси, моля, пишете ни на TUR@us4bg.org.