Избрани са участниците в програма „Обучение за млади професионалисти от сферата на правосъдието”

Фондация „Америка за България” и Институтът за международно образование (Ню Йорк) обявяват, че конкурсът за участие в програма „Обучение за млади професионалисти от сферата на правосъдието” приключи.

Програмата е част от по-обхватния проект „Младите лидери на България”, който предлага уникални образователни възможности на студенти и млади професионалисти, за да подпомогне общественото развитие и икономическото израстване на България, а също да укрепи сътрудничеството между млади лидери и професионалисти от САЩ и България.

„Младите лидери на България” включва три компонента:

1. „Предприемачество и лидерски умения”;
2. „Едногодишна академична програма в САЩ”;
3. „Обучение за млади професионалисти от държавната администрация”, който през 2011 обхваща сферата на правосъдието”.

Програмата за млади магистрати ще предостави краткосрочно професионално обучение в САЩ на 10 български съдии и 10 прокурори от 3 до 23 април 2011 Младите български магистрати ще посетят Вашингтон, Лос Анжелис, Денвър и Ню Йорк, за да се запознаят със съдебната система на федерално и щатско ниво, да се срещнат с неправителствени организации, които подкрепят работата на американското правосъдие и разбира се да почерпят опит и вдъхновение от най-добрите практики в сферата на върховенството на закона.

Журито на програмата, което включваше адвокат Валентин Брайков, член на Борда на директорите на фондация „Америка за България”, Биляна Гяурова-Вегертседер, председател на Българския институт за правни инициативи, Галина Захарова, член на Висшия съдебен съвет, Мирослава Тодорова, Председател на Съюза на съдиите в България и Галина Тонева, Заместник главен прокурор, внимателно обсъди всички 113 постъпили кандидатури и определи следните участници:

Ивета Антонова (Съдия, Софийски районен съд)
Мария Берберова-Георгиева (Съдия, Районен съд – Несебър)
Иван Георгиев (Младши съдия, Окръжен съд – Видин)
Стою Згуров (Съдия, Районен съд – Смолян)
Георги Иванов (Съдия, Районен съд – Бургас)
Калинка Иванова (Съдия, Районен съд – Благоевград)
Красимир Машев (Съдия, Софийски районен съд)
Владимир Пензов (Съдия, Районен съд – Благоевград)
Петко Петков (Съдия, Софийски районен съд)
Димитрина Петрова (Младши съдия, Окръжен съд – Варна)

Галина Андреева-Минчева (Прокурор, Районна прокуратура – Пловдив)
Диян Атанасов (Прокурор, Районна прокуратура – Севлиево)
Стелияна Атанасова (Прокурор, Софийска градска прокуратура)
Галина Георгиева (Прокурор, Районна прокуратура – Карнобат)
Божидар Качуров (Прокурор, Софийска районна прокуратура)
Стефан Милев (Прокурор, Софийска районна прокуратура)
Десислава Пиронева (Прокурор, Софийска районна прокуратура)
Светлана Шопова (Прокурор, Софийска районна прокуратура)
Данаил Шостак (Прокурор, Районна прокуратура – Шумен)
Андрей Янкулов (Прокурор, Софийска районна прокуратура)

От сърце благодарим на всички кандидати за интереса към нашата програма, за високото им професионално ниво и за тяхната посветеност на мисията за укрепване на независимостта на българската съдебна система и издигане на професионалните стандарти в правораздаването!

Sign Up Here

Never miss a story from ABF.

Sign Up Here

Never miss a story from ABF.