На 13.11.2014 официално бе открит „Център за лидери“ в 19-то СОУ „Елин Пелин“ гр. София

Успешно завърши модернизацията и оборудването на кабинетите по английски, немски и норвежки език, кабинетите по математика, информационни технологии и география, и изграждането на център по предприемачество на цял етаж от училищната сграда. Кабинетите са оборудвани с лаптопи, интерактивни дъски и други образователни технологии. Центърът и дава възможност на бъдещите лидери да намерят своя път към следващо ниво на развитие и последваща реализация. Целта на проекта е да създаде адекватна среда за развитието на лидерския потенциал на учениците, формирайки ги като креативни и иновативни личности и предприемачи.

Конкурсът „Училище на бъдещето“ има за цел да подобри образователната среда в общинските и държавни училища в България, като поощри използването на съвременни методи на преподаване и нови технологии в класната стая.

Благодарим за труда, упоритостта и помощта на цялото училищно ръководство, на родителите и на учениците, които спомогнаха за реализацията на проекта.
Желаем на добър час на всички, които ще използват центъра и ще намерят своя път на успешни лидери, с които страната ни да се гордее.

Sign Up Here

Never miss a story from ABF.

Sign Up Here

Never miss a story from ABF.