Фондация “Америка за България” поема дългосрочен ангажимент към олимпийските отбори по природни науки

София, 11 май 2011 – На пресконференция днес фондация “Америка за България” обяви своя дългосрочен ангажимент към олимпийските отбори по природни науки на стойност от 1,190,000 лв. Ангажиментът е за цялостна подкрепа на подготовката, селекцията и участието на българските олимпийски отбори в международните олимпиади и състезания за период от 3 години. Това са отборите по информатика, математическа лингвистика, физика, химия, биология, астрономия и отбора на младите физици. По време на събитието бяха представени и модели на униформите на учениците и ръководителите на олимпийските отбори.

Близо 200,000 лева са заделени за ремонтиране и оборудване на модерни учебни лаборатории по химия и биология в съответните катедри в Софийски университет, където олимпийците ще усъвършенстват своите практически умения. С подкрепата си към младите български таланти по природни науки, фондация „Америка за България” се стреми да повиши признанието и разбирането за стойността на образованието и да насърчава амбициозните и посветени на науката млади българи в търсене на високи научни постижения.

“Решението да подкрепим олимпийските отбори е част от нашата стратегия за дългосрочна инвестиция в качествено българско образование. Стремим се да дадем възможност на българските учители и ученици да се запознаят и възползват от най-добрите световни образователни модели, както и да дадем възможност за изява на талантливи български ученици на международната сцена. Работим с олимпийските отбори по природни науки от миналата година, когато подпомогнахме участието им в международните олимпиади с около 150,000 лева. Насърчихме техните ръководители да създадат и свое сдружение (Сдружение на ръководители на олимпийските отбори), което ще управлява новия тригодишен проект. За година съвместна работа успяхме да разберем по-добре нуждите и трудностите, с които те се сблъскват и се убедихме в безрезервната им отдаденост на каузата”, сподели Десислава Тальокова, изпълнителен директор на фондация “Америка за България”.

Всяка година около петдесет (50) ученика взимат участие в 13 международни състезания. Въпреки, че броят на наградите не са единственото мерило за успех, 23-те медала – 6 златни, 4 сребърни и 13 бронзови, спечелени в 8 състезания, са достатъчно красноречиви за високия успех, който постигат българските ученици. Няма български олимпийски отбор по природни науки, който да не се е върнал с медал миналата година.

“Изключително много ценим подкрепата на фондация “Америка за България”. Тя ни дава уникалната възможност да се посветим изцяло на българските олимпийци, на тяхната подготовка и развитие. Ще можем да почерпим опит от най-добрите и иновативни модели за работа в областта, което от своя страна ще ни помогне да усъвършенстваме постигнатото до момента.”, коментира г-н Алексей Христов, председател на УС на Сдружението на ръководители олимпийските отбори по природни науки.

Успехът на България на олимпийските състезания се дължи и на доброто взаимодействие между университетите, Българската академия на науките и училищата. Всички лидери на отборите са известни университетски преподаватели и учени. Те си сътрудничат с учителите в училищата за успешната селекция и подготовка на отборите. Този модел на сътрудничество между училищата и университетите е все още приложим и ефективен и заслужава да бъде насърчаван и подкрепян.

***

Допълнителна информация за Сдружението на ръководители на Олимпийските отбори по природни науки:

Сдружението на ръководители на българските олимпийски отбори по природни науки е създадено през 2010 по инициатива на Фондация „Америка за България”. Неговите членове са ветерани на олимпийското движение в България. Настоящите и предшестващите ръководители на отборите и много известни учени са сред учредителите на сдружението. Те представляват всички олимпийски отбори по природни науки и са с изключително богат опит в подготовката, обучението и участието в международни олимпиади.

Sign Up Here

Never miss a story from ABF.

Sign Up Here

Never miss a story from ABF.