Ден на Европа, 9 май 2020 г.

Share on linkedin
Share on facebook
Share on print
Share on email

Честит Ден на Европа!

В духа на мир и обединение, които честваме днес, си припомняме някои от посланията на дипломати, Фондация „Америка за България“ и Община Пловдив, които се намират на входа на Епископската базилика на Филипопол в Пловдив.

***

Happy Europe Day!

In the spirit of peace and unity celebrated on this day, we remind ourselves of the messages of diplomats, the America for Bulgaria Foundation and Plovidv Municipality, engraved by the entrance of the Bishop’s Basilica of Philippopolis in Plovdiv.

Sign Up Here

Learn about the latest ABF initiatives against COVID-19

Sign Up Here

Learn about the latest ABF initiatives against COVID-19