Търсене
Close this search box.

Да даряваш е добре, но дали това е достатъчно?

Широко разпространена заблуда е, че ако дарявате, непременно правите добро или го правите добре. В бизнеса, например, веднага ще разберете дали клиентите ви харесват услугите или продуктите, които предлагате. Но в света на филантропията такава пряка обратна връзка няма. Ако нямате достатъчно информация, може да се окаже, че инвестирате твърде много ресурси в каузи с минимално въздействие, имате неоправдани очаквания, насърчавате неефективни практики или дори пречите на работата на партньорите си. Затова поискахме обратна връзка от организациите, които финансираме, да оценят нашата работа.

Проучването беше извършено в началото на 2019 година от Центъра за ефективна филантропия (ЦЕФ), базиран в Кеймбридж, щата Масачузетс, в САЩ, който анкетира анонимно над 150 организации, получили финансиране от „Америка за България“ през последните две години.

ЦЕФ прави проучвания за най-големите американски и международни фондации и, на база на получените данни, ги съветва как по-добре да дефинират, оценяват и подобряват ефективността на своята работа. Резултатите на „Америка за България“ бяха сравнени с тези на 300 други големи американски и международни фондации. Заключенията на проучването открояват „Америка за България“ в челото на фондациите с най-добри практики в работата им с подкрепените от тях организации.

Финансираните от „Америка за България“ организации ценят най-високо подкрепата, която получават, не само под формата на финансови средства, но и постоянната експертна помощ във всеки един етап от осъществяването на проекта, допълнителните обучения и семинари за повишаване на капацитета на организацията, възможността за срещи с изявени лидери в съответните области на работа и др.

Познаването на средата, в която работят неправителствените организации и предизвикателствата пред тях – по този критерий Фондация „Америка за България“ също е оценена много високо. Според проучването на ЦЕФ, Фондация „Америка за България“ познава партньорите си по-добре от 85% от останалите фондации, с които е сравнена. Особено добре сме запознати с предизвикателствата, пред които нашите партньори са изправени – по този показател сме в топ 5% на организациите, с които се сравняваме.

Всеки втори анкетиран смята, че помагаме за постигането на значителни резултати в областта, в която работи. Участниците в проучването отбелязват, че Фондацията играе „много важна роля за реформирането на ключови сфери като образование, достъп до информация… и т.н.“ и че „подкрепата ѝ за подобряване на медийната среда е от критично важно значение“. Друг партньор пише: „Фондация „Америка за България“ играе важна роля за въвеждането на нови идеи и практики в България и демонстрира, че тези идеи могат и работят в България при наличието на правилно финансиране и управление“.

Фондацията получава и една от най-високите оценки за отзивчивост при възникване на проблем по време на осъществяване на проекта.

Организациите, с които работим, ценят критичната обратна връзка, която постоянно им даваме и прозрачността в отношенията ни.

Висока оценка получаваме по отношение на процедурите ни за кандидатстване за финансиране, за отчитане на проектите и оценка на резултатите. Въпреки че има място за подобрение, партньорите ни твърдят, че сме по-адаптивни и гъвкави от повечето други източници на финансиране. Един от анкетираните споделя, че „по отношение на вътрешните процедури считам, че Фондацията е изключително гъвкава и се ръководи от резултатите“.

„Благодарение на Фондация „Америка за България“ достигнахме до много организации в България, които не познавахме преди и се чувстваме част от общност“, споделя един от участниците в проучването. Този коментар отразява целта ни да насърчим сътрудничеството между организациите, които финансираме. Чрез обединяването на умения и ресурси, партньорите ни са в състояние да създадат по-успешни програми. Освен това, сътрудничеството в различни области гарантира обмен на знания и разширява социалните мрежи на организациите.

Резултатите от проучването ни дадоха полезна обратна връзка за аспекти от нашата работа, в които трябва да насочим допълнителни усилия. Изказваме благодарност на всички участници в проучването и се ангажираме да направим необходимите промени.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.