Конкурси

Фондация „Америка за България“ приема запитвания за финансиране през цялата година в секцията Кандидатстване за финансиране. Фондацията също така кани организации да развият проектни предложения, а понякога сама инициира и изпълнява проекти. В определени случаи Фондацията ще обявява конкурси за различни проекти. Информация за актуалните конкурси ще се публикува на тази страница.

Научете първи за актуални конкурси, събития, проекти и други новости около Фондацията, като се абонирате за известия от нас.

Отворени конкурси

Програма „Следващите 10″ стартира с четири конкурса за финансиране на проекти 

Фондация „Америка за България“ стартира нова програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“, с четири конкурса за финансиране на проекти на обща стойност един милион лева. Целта на програмата „Следващите 10“ е да бъдат подкрепени проектни предложения на български организации и сдружения, които да подпомогнат укрепването на частния сектор и демократичните институции в страната. 

Крайният срок за подаване на кандидатури беше 25 октомври 2020 г., а одобрените проекти бяха оповестени на 7 декември, 2020г. За повече информация, може да посетите съответната интернет страница за всеки конкурс.

Приключили конкурси

Добро управление на местно ниво – с този конкурс Фондация „Америка за България“ ще финансира проектни предложения, които повишават отчетността в разходването на публични средства и увеличават прозрачността в работата на публичните институции на областно или общинско ниво. Целта е укрепване на доброто управление и създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор. За повече подробности: https://us4bg.org/bg/rfp-bee/

Крайният срок за подаване на кандидатури е 25 октомври 2020г., 17:00 часа.

Наука с бъдеще – с този конкурс Фондация „Америка за България“ ще финансира проектни предложения на млади учени-иноватори в областта на природните науки, здравеопазването, земеделието и ветеринарната медицина. Идеите трябва да са с приложна насоченост, да са насочени към съществуващи проблеми и да имат потенциал за внедряване в практиката. Основната цел на конкурса е да насърчи и стимулира ранния етап на развитие на научни разработки и продукти. За повече подробности: https://us4bg.org/bg/rfp-bet/

Крайният срок за подаване на кандидатури е 25 октомври 2020г., 17:00 часа.

Онлайн учене – с този конкурс Фондация „Америка за България ще финансира проектни предложения, които да допринесат за намирането, разработването и тестването на интерактивни и адаптивни методологии за преподаване в електронна среда. Фокус на конкурса е училищното образование. За повече подробности: https://us4bg.org/bg/rfp-hum/

Крайният срок за подаване на кандидатури е 25 октомври 2020г., 17:00 часа.

Туризъм по Дунав – с този конкурс Фондация „Америка за България“ ще финансира проектни предложения, които да допринесат за развитието на Дунавския район като привлекателна туристическа дестинация с активни и жизнени местни общности. За повече подробности: https://us4bg.org/bg/rfp-tur/

Крайният срок за подаване на кандидатури е 25 октомври 2020г., 17:00 часа.

Покана за участие в конкурс за финансиране на проекти по програма „Развитие на туризма в Северозападна България“. За повече информация тук.

Краен срок за кандидатстване: 15 юли 2020 г.

Българският дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България обединиха усилия за създаването на дарителски фонд „Обединени срещу Covid-19” за финансова подкрепа на организации, които работят с общности в нужда в цялата страна по време на кризата с коронавируса. За повече информация тук.

Краен срок за кандидатстване: 27 април 2020 г.