Добро образование и работни умения

България е изправена пред двойно предизвикателство: от една страна най-квалифицираните ѝ млади хора емигрират, а от друга има остра нужда от подходящо обучена работна ръка за развитието на икономиката. Достъпът до качествено образование за всички български граждани е необходимо условие за развитието на силен частен сектор и здраво демократично общество. Фондация „Америка за България“ подкрепя нови образователни практики основно в сферата на STEEM (природни науки, технологии, инженерни науки, английски език и математика).

ЦЕЛ: Подходящо квалифициран човешки капитал, необходим за устойчивото развитие на частния сектор в България.

Подкрепяме инициативи, които:

  • Подготвят лидери в образованието и създават съвременна учебна среда за развитие на уменията на 21 век. Подкрепяме програми, които мотивират, активно ангажират и обучават ученици и студенти на уменията, които ще ги направят конкурентни в съвременната работна среда.
 
  • Подготвят младите хора за професиите на бъдещето чрез образователни STEEM програми и извънкласни дейности. За да подпомогне връзката между бизнеса и образованието, Фондация „Америка за България“ си партнира с бизнеса за създаването на иновативни модели на STEEM обучение както в училище, така и извън него. Подготвяйки днешните ученици за технологични професии с висока добавена стойност, които предоставят възможност за висок стандарт на живот, ние вярваме, че ще мотивираме младите хора да останат в България.
 
  • Намаляват образователните неравенства. Фондация „Америка за България“ създава възможности за икономическо участие на най-непривилегированите семейства чрез програми за ранно детско развитие, подобряване на готовността за училище, повишаване на резултатите на учениците, както и създаване на реални умения за работа у младите хора.
 
  • Ангажират българската диаспора чрез създаване на възможности за инвестиции и работни места. Фондацията обединява усилията си с бизнеса за активното ангажиране на българските граждани в чужбина за инвестиране и създаване на работни места в България. Фондацията работи активно за ангажиране на българската диаспора, за да привлече опита, уменията и идеите на българските граждани, живеещи в чужбина, за благополучието на българското гражданско общество и успешното развитие на нови бизнес идеи.

 

От 2022 г. Фондацията работи по направление „Здравеопазване“ като част от област „Добро образование и работни умения“. По това ново направление целим да подкрепим проекти, които допринасят за:

  • Професионалното развитие и задържането в България на студенти-медици, лекари и медицински сестри;
  • Повишаването на информираността и възможността за по-широкото прилагане на съществуващи добри модели, както и въвеждането на иновативни добри практики;
  • Подобряването и модернизирането на цялостната система на здравеопазване.

Здравето е ценност и фундаментална предпоставка за развитието на всяка сфера на икономиката и повишаването на стандарта на живот.

Human Capital