Бизнес, предприемачество и технологии

За да се развива успешно, пазарната икономика се нуждае от лидери, фирми и институции, които прилагат новаторски идеи и бизнес решения. Фондация „Америка за България“ подкрепя програми, които увеличават производителността на малките и средни предприятия в България и работи за подобряването на бизнеса чрез въвеждането на иновации и технологии.

ЦЕЛ: Ускорен растеж на българската икономика в резултат на развитието на малкия и среден бизнес и въвеждането на технологии и иновации.

Подкрепяме инициативи, които:

  • Изграждат предприемачески и бизнес умения. Фондация „Америка за България“ подкрепя развитието на жизнена предприемаческа среда като предоставя обучения на различни нива, мотивиращи хората да развият у себе си предприемаческа нагласа и ги подготвя да започнат и развиват успешен бизнес.
  • Ускоряват въвеждането на технологии и иновации. Фондацията работи в партньорство с професионални организации, университети, изследователи и лидери от индустрията, които са двигател на промяната и спомагат за прилагането на иновативни практики и технологии. Фондация „Америка за България“ работи за подобряване на средата за правене на бизнес, но не подкрепя индивидуални бизнес планове и инициативи.
BEE