„Дигитален маркетинг за значими каузи“ 3.0

Стипендиантска 
програма

За програмата

За трета поредна година Фондация „Америка за България“ организира стипендиантска програма „Дигитален маркетинг за значими каузи“. 13 студенти, наскоро завършили университет, или преквалифициращи се професионалисти ще имат възможност да научат повече за каузите и кампаниите на 13 приемащи организации от гражданския сектор. В рамките 9-месечен платен стаж стипендиантите ще приложат и развият знанията си в областта на дигиталния маркетинг. Те ще надграждат знанията си, избирайки пет майсторски класа от годишната програма на партньора на Фондация „Америка за България“ – Бюрото за интерактивна реклама (IAB). Всеки стипендиант ще получи и индивидуална менторска подкрепа, за да развие идеите си.

„Дигитален маркетинг за значими каузи“ съчетава страстта към различни каузи в полза на обществото и интереса към електронната среда. Стипендиантската програма е за млади хора, които искат да развият уменията си в сферата на дигиталния маркетинг в контекста на каузите и кампаниите, представени в тазгодишното ѝ издание. Тя подкрепя новото поколение дигитални експерти в търсенето им на професионална специализация.

От стажантите се очаква да посветят 20 часа седмично за работа в организацията, да участват активно в избраните от тях майсторски класове на IAB, както и да вземат участие във всички събития и лекции по програмата.

„Дигитален маркетинг за значими каузи“ 3.0 се провежда паралелно със стипендиантската програма по журналистика на Фондация „Америка за България“. Двете програми започват едновременно на 13 октомври 2023 г. и приключват на 12 юли 2024 г. Стажантите в „Дигитален маркетинг за значими каузи“ 3.0 и „Медия е:волюция“ 2.0 участват задължително в две теоретични сесии. Първата е въвеждащата седмица в началото на програмата (виж График на програмата). Това дава възможност двете групи стипендианти да се опознаят и обменят идеи. Участниците се срещат и разговарят с професионалисти от различни области, свързани със спецификата на дигиталния пазар, разказване на истории, специфика на българския нестопански сектор и др. Втората седмица със съвместни срещи с експерти и практици е през март 2024 г. Тя надгражда познанията за каузите и на други организации, дава възможност за обмен с завършили предходни издания на стипендиантската програма, учебно пътуване, посещения в дигитални компании и др.

Кандидатстването по програмата е отворено от 13 юни до 17 ч. на 4 юли.

В първи кръг подадените кандидатури и документи ще бъдат разгледани и оценени, като най-добрите кандидати ще бъдат поканени на събеседване с жури, което включва представители на Фондация „Америка за България“ и външни експерти в областта на дигиталния маркетинг. Събеседването ще се проведе онлайн.

Новини

 • Александра Камбурова
 • Валерия Герганова
 • Вера Минчева
 • Виктория Спасова
 • Габриела Жекова
 • Деница Чакърова
 • Диляна Стоянова
 • Ивет Иванова
 • Кристина Димова
 • Миглена Георгиева
 • Силвия Тянева
 • Симона Александрова
 • Теодора Александрова

Фондация „Америка за България“ обяви конкурс за третото издание на стипендиантската програма „Дигитален маркетинг за значими каузи“. Могат да кандидатстват студенти, наскоро завършили университет, или преквалифициращи се професионалисти с интерес към дигиталния маркетинг.

Формулярът за кандидатстване е достъпен чрез сайта на програмата (виж секция „Кандидатствайте тук“)

В кои организации може да се проведе стажът?

http://bili-bg.org/ 
Български институт за правни инициативи е независима неправителствена организация, think-and-do-tank, която се занимава с изготвянето на анализи и осъществяването на наблюдения в областта на съдебната система, публичните назначения и антикорупция. Важна част от работата на БИПИ са и дейностите насочени към младежта, които включват изработването на образователни видеа на тема “Гражданско образование”, провеждането на конкурси за студентско есе, правен хакатон за гимназисти и др. Достигането на посланието за значимостта на Върховенството на правото и прозрачно управление до широката публичност, включително до младите, е една от каузите на организацията. За целта, екипът на БИПИ се стреми да представя сериозни и тясно специализирани теми и проучвания по визуално интригуващ начин в социалните мрежи. В момента екипът на БИПИ е в процес на създаването на подкаст, чрез който ще се представя правото през призмата на обществено значими теми.

https://bgfundforwomen.org

Български фонд за жените е единственият феминистки фонд, който подкрепя активисти, колективи и граждански организации в България, работещи за правата на жените и момичетата и за постигане на равнопоставеност на половете във всички сфери на живота. Фондът подпомага своята общност финансово и чрез повишаване на капацитет, изграждане на мостове между различни движения за правата на човека и създаване на пространства за дебат и обединение. Основните ни дейности са набиране на средства, финансова подкрепа на феминистки организации, застъпничество и повишаване на обществената чувствителност по темите за равнопоставеността на половете през различни кампании.

В БФЖ се стремим към свят на справедливост и равнопоставеност, в който гласовете на момичетата и жените са чути, а изборите им са уважавани. Мисията ни е да развиваме и подкрепяме женското движение в България и да популяризираме филантропията за правата на жените като инструмент за постигане на социална промяна. Ценностите, които практикуваме, са солидарността, многообразието, грижата за себе си и другите, отчетността, смелостта, отзивчивостта и честването на всеки успех.

Част от дейностите, в които бъдещият/ата ни стажант/ка би се включил/а са:

 • Комуникация на второто издание на Фонда за артистични проекти на жени, с който целим да провокираме разговор за репрезентацията на жените в света на изкуството и неравномерния им достъп до финансови ресурси.
 • Помощ при изграждането на комуникационни стратегии и планове за социалните мрежи на БФЖ – Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, както и създаване на постове, инфографики, капании и т.н.;
 • Организириране на събития.

https://zadobroto.com/

Мисията на Фондация „За Доброто“ е да наложим висок стандарт за детско здравеопазване и образование. Мобилизираме дарители и доброволци, за да модернизираме средата за лечение и образование на децата, да защитим правата на децата и да възстановим доверието между децата и родителите им и специалистите по педиатрия. Това е целта на основният ни проект – Светулка. Имаме вече няколко напълно или частично ремонтирани детски отделения, през тази година предстои да се преобразят напълно още четири.

Имаме нужда от съмишленици, за да развием гражданската чувствителност към детското здравеопазване и към необходимостта от промяна. Разбирането, че времето за промяна е настъпило и че е критично важно да поставим детето пациент в центъра на лечебния процес, за нас е ключът към осъществяване на идеите. Действаме по спешност, защото всеки ден е важен и всеки детски живот е безценен.

Каузите на Фондация „За Доброто“ откликват на обществени потребности и дефицити. По тази причина освен по проект Светулка, фондацията работи в подкрепа на бежанците от Украйна, Фонд за децата на герои, Акция Веноскоп и други.

www.knigovishte.bg

Книговище.бг е единствената по рода си българска онлайн платформа, възпитаваща любов към четенето и литературата, стимулираща любознателността и гражданските умения у децата от най-ранна читателска възраст до към 14-тата им година. Разработена специално за българските деца по оригинална методология, базирана на най-модерни световни модели и развиваща се непрекъснато от 2019 г. насам, платформата вече трайно навлиза в българските семейства и училища. Към днешна дата тя предлага над 4500 въпросника към литературни произведения, научно-популярна литература, текстове от читанките и статиите на детската ни медия Вижте: новините на детски език, разработени по оригинална методология и обвързани в онлайн “игра”, в която четенето и осмислянето на прочетеното водят децата към игрови постижения. Платформата надгражда система от игрови и състезателни елементи, които стимулират децата да четат повече и да осмислят прочетеното по-добре, като така не само изгражда у тях читателя за цял живот, но и развива техните функционална-, медийна- и гражданска- грамотности.

Книговище.бг работи на база годишни абонаменти. „Вижте“ е достъпна свободно, като въпросниците към статиите са част от Книговище, т.е. попълването им изискват абонамент.

С помощта на специалиста по дигитален маркетинг се надяваме да разпространим Книговище.бг по-масово сред българските училища и семейства, както и да го наложим в общественото съзнание като инструмент за образоване на българските деца в едни от най-важните компетентности, определящи успеха и гражданската реализация в 21. век.

https://ngobg.info

Информационният портал за НПО предоставя актуална информация за българския граждански сектор, която е от полза както за самите организации, така и за всички, които се интересуват от тях, тяхната дейност и резултатите от нея. Сайтът е без аналог у нас, като съдържанието му се създава основно от самите организации, които са се регистрирали в него. Те имат възможност да актуализират своя профил и да публикуват информация за свои събития, инициативи и кампании. Порталът съдържа и база данни с над 14 000 организации.

Основен акцент в работата на стажанта ще бъде управлението и развитието на Google Ads профила на Портала чрез публикуване и управление на реклами. Програмата Google Ad Grants предоставя безвъзмездно реклама на стойност до 10 000 щатски долара, като успяваме да оползотворим над 70% от бюджета. На второ място ще бъде управлението на Facebook рекламите. Ще ни бъде много полезно, ако стажантът може да създава атрактивно графично съдържание за социалните медии за самия Портал – Facebook корици например, банери и др. При желание от страна на стажанта, можем да му предоставим възможност за писане на авторски текстове, посветени на граждански организации или на полезни за тях теми, вкл. за дигитален маркетинг. Предпочитаме работата да бъде основно дистанционно.

https://obr.education и https://bg.khanacademy.org

Мисията на Образование без раници е да осигурим на българските деца равен достъп до качествено модерно образование и по-високи образователни успехи. Основният ни проект е локализацията на Кан Академия на български – най-голямата безплатна учебна платформа в света. С Кан Академия българските ученици овладяват до съвършенство STEM умения в международно доказала се платформа. Учителите пестят време от проверка на домашни, а инструментите и подробните данни им помагат да преподават диференцирано според нивото на учениците.

Технологиите се развиват с шеметна скорост, на която образованието у нас не съумява да насмогне. Българските ученици от ранна възраст започват да трупат пропуски и изключително ниските им резултати по математика на национални и глобални изпити говорят не само за математическите им компетентности, но и за логическото и критично-аналитичното им мислене.

Затова за следващите 3 години си поставихме следните цели:

1) да обучим всички учители по математика как по-ефективно да подкрепят своите ученици и да ги изведат от дъното на класациите;

2) цялостно да вдигнем видимостта на бранда Кан Академия и да помогнем на учениците да се готвят самостоятелно, а на родителите – да пестят от пари за уроци.

Помогнете ни да ги осъществим!

https://baseprogram.bg/

Програма BASE e безплатна обучителна програма по предприемачество, която следва прост и изключително успешен модел, разработен в САЩ. Лекторите са успешни предприемачи, които безвъзмездно отделят от времето си, за да споделят своя опит и знания с бъдещите и настоящи собственици на малки бизнеси от реалната икономика. В рамките на 13 седмици, участниците преминават през отделни модули от предприемачеството (i.e: Счетоводство, Продажби, Финанси) под формата на 3-часови лекции. В края на своето обучение, участниците разработват бизнес план, който представят под формата на презентация пред експертно жури с възможност за финансова подкрепа от наградния фонд на програмата.

Основното обучение в програмата е завършено от над  707 участника от 19 града в страната и част от целите на ABLE в нейното ръководство и развитие, са активното подпомагане на вече утвърдените и успешни бизнеси на нейни участници.

Екипът ни планира постигането им чрез допълнителна дигитална комуникация на техните продукти и услуги (i.e: BASE Catalog, BASE Christmas Catalog), както и чрез бъдещото организиране на физически базари. С включването си в проекта участниците от стипендиантската програма ще имат възможност да участват в изграждането от начален етап на маркетинговата стратегия на дигиталните ни проекти и видят преки резултати от своята работа в постигнатите резултати от бизнесите на завършилите.

https://www.aip-bg.org/

Мисията на фондация „Програма достъп до информация“ (ПДИ) е да подпомага упражняването на правото на достъп до информация.

В изпълнението й ПДИ развива редица комуникационни канали – официален сайт, кампаниен сайт за Деня на правото да знам, сайт, посветен на журналистически разследвания, Фейсбук страница, YouTube канал и месечен електронен бюлетин. С тях се комуникират основните ни дейности: кампания за познатост на правото на информация, застъпничество за по-добро законодателство, правна помощ и съдебни дела, мониторинг на прозрачността на институциите.

Стажантът ще има достъп до всички канали за комуникация, като може да поеме изпълнението на отделни задачи, с напътствията на комуникационния координатор на ПДИ. Ще бъде насърчаван да предлага свои иновативни и аргументирани идеи за подобрено онлайн присъствие на ПДИ. По повод Международния ден на правото да знам (ПДИ отбелязва 28 септември с ежегодни номинации и награди за граждани, журналисти, НПО и институции за активност при търсене и предоставяне на обществена информация), бихме искали кампанията да се развие във времето, като се разказват истории и случаи от номинациите и наградите в по-дълъг период от време, насочени към различни аудитории. Това предполага използване на storytelling подход и включване на видео материали и социални медии за насърчаване на осведомеността.

Photonics – Поколение, което твори!

Експериментално Конструкторско Бюро „Фотоника“ е високо-технологичен Start-Up, който се занимава с производството на експериментални изделия с висока добавена стойност. Компанията е изградена от млад и ентусиазиран екип от авиационни инжинери, който се стреми да създава иновативни изделия, ориентирани към обществото. Мотото ни е „Поколение, което твори“, а мисията ни е да обединим млади хора, които се стремят да създават нови и интересни високо-технологични изделия.

Конструкторското ни бюро стои и зад изграждането на Софийския планетариум. Проектът бе осъществен с подкрепата на частни организации, фондации и дарители, като Америка за България беше един от основните ни партньори по време на изграждането му. В момента планетариумът бива посещаван от над 1500 души на месец. Освен това ние създадохме два авиационни симулатора – Photonics MAS G-1 в София и Photonics CAS C-172 в Бургас, произвеждаме части от карбон и кевлар за български авиационни предприятия и даже направихме огромен декор за представлението Нора в Народен Театър „Иван Вазов“.

Търсим си другарче, което да разбира повече от нас от маркетинг и интернет реклама. Искаме да развием присъствието си в социалните мрежи и интернет като цяло, което да стимулира едновременно посещаемостта на планетариума и намирането на нови клиенти за производството ни. Ако решите да ни изберете за вашия стаж ще си прекарате весело в нашата компания, ще дадете воля на въображението си, а ние ще ви подкрепим и ще свършим интересна и полезна работа заедно. 

https://scoolmedia.com

Scoolmedia.com е национална онлайн платформа за ученическа журналистика. Целта й е да покаже на гимназистите как работят медиите и да им даде възможност да работят с професионални редактори, с чиято помощ да създадат качествени медийни продукти и те да бъдат публикуват.

Екипът на Scoolmedia.com предлага редакторски наставления и менторство на млади бъдещи журналисти. Историите, които се публикуват на двуезичния (български и английски) сайт следват етичните журналистически стандарти. Учениците са обучавани да отразяват новини, да пишат и да проверяват достоверността на фактите, както и да разберат повече за журналистическата професия. Заедно с това се развиват уменията на учениците да преценяват, да анализират критично, да тълкуват и анализират информация и да повишават медийната грамотност.

Автори на платформата са носители на престижни журналистически материали. През 2021 г. Кристиян Юлзери става носител на наградата „Журналист – надежда“ в конкурса „Валя Крушкина – журналистика за хората“. Катерина Василева и Мария Христова бяха отличени за най-добър млад автор в конкурса Web Report през 2021 и 2022 г.

Нашата голяма цел е да помогнем в изграждането на ново поколение от репортери, които да различават фактите от измислиците, които развиват критичното си мислене, подходящо за справяне с информационното задръстване в дигиталната ера.

Scoolmedia.com е част от инициативата „Медийна грамотност в класната стая“ на Асоциацията на Европейските Журналисти – България в партньорство с Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” и Фондация Америка за България.

Стипендианката или стипендантът, който бъде избран към тази инициатива ще има възможност да открие красивата природа и богатото културно наследство на региона по река Дунав и Северозападна България. Тя или той ще има възможност да преживее от първо лице проектите, върху които ще работи – да полети с балон и да опознае чудатите Белоградчишки скали на две колела; да се запознае с процеса по създаване на занаятчийска бира в най-малката пивоварна в страната; да се научи за живота и творчеството на видни личности от Оряхово, прославили България; да плава с каяк в хубавия син Дунав и да опознае многообразния живот от птици и растения. Стипендианката или стипендантът ще научи последователно за мисията и проектите на четири приемащи организации и ще работи по кампаниите и присъствието им в дигитална среда. Те са: Чипровско пиво, Приключенски център – Белоградчик, Исторически музей Оряхово и СНЦ „Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан“.

В рамките на стипендиантската програма тя/той ще посети Чипровци, Белоградчик, Оряхово и Тутракан. Стипендианката или стипендиантът ще си сътрудничи по предварително подготвен график с всяка една от приемащите организации, за да се вдъхнови, развие и приложи идеите си за по-силното им дигитално присъствие, разработвайки комуникационни канали и поготвяйки съдържание за тях.

https://www.checkpointcardio.com

Checkpoint Cardio е  компания, която е в челните редици нa иновациите  в грижите за пациентите чрез дистанционно управление на здравето и наблюдение на пациентите в реално време. Нашата мисия е да трансформираме здравната индустрия, като използваме силата на технологиите за подобряване на здравето на пациентите и спасяване на човешки животи.

В Checkpoint Cardio разработихме новаторски виртуални отделения, които са готови да предефинират начина на предоставяне на здравни грижи. Тези иновативни медицински структури служат като спасителна линия за пациентите, предлагайки цялостни грижи от уюта на собствените им домове. Чрез нашите най-съвременни цифрови платформи пациентите могат да получават персонализирани планове за лечение, да се свързват със здравни специалисти в реално време и да имат достъп до най-съвременни инструменти за наблюдение.

С виртуалните отделения на Checkpoint Cardio ние не просто променяме правилата на играта; ние преосмисляме бъдещето на здравеопазването.

За един млад специалист по дигитален маркетинг, да се присъедини към Checkpoint Cardio означава, да бъде в челните редици на дигиталната революция в здравеопазването. Използването на цифровите платформи, създаването на ангажиращо съдържание и прилагането на иновативни маркетингови стратегии ще играе ключова роля за повишаване на осведомеността и приемането на новаторските решения на Checkpoint Cardio.

Удовлетворението ни се дължи на факта, че работата ни пряко допринася за спасяването на човешки живот и подобряването на благосъстоянието на пациентите по света.

В Checkpoint Cardio не предлагаме просто работа, а шанс да станете част от движение, което прави революция в здравеопазването.

https://shtrak.net/

Стажантът по дигитален маркетинг към Щрак (новото споделено социално пространство в сърцето на София) ще бъде активно въвлечен в работата по популяризиране на мястото, както и каузите на социалните предприятия, които живеят в него. Част от отговорностите на стажанта ще  бъдат създаване на атрактивно съдържание за социалните канали на Щрак и ДарПазар (платформата за продукти на български социални предприятия), участие в разработката на рекламни кампании във Facebook и Instagram. Ако има интерес, ще бъде въвлечен и в процеса по създаване на видео съдържание за целите на популяризиране на творческите работилници в Щрак. В допълнение, стажантът ще има възможността да участва и в други дигитални кампании на БЦНП на теми, свързани със социално предприемачество, социално ангажирано изкуство, граждански права и тн.“

Кандидатствай за стипендия

Крайният срок за подаване на документи е 4 юли 2023 г., 17 ч.

Изисквания към кандидатите:

 • приключена минимум втора година от бакалавърска степен на обучение (без значение от специалността);
 • работно ниво на владеене на английски език;
 • познания или начален опит в сферата на дигиталния маркетинг. Например да се обучават или да са завършили академии за дигитален маркетинг през последните две години.

Стажът е с продължителност 9 месеца. Размерът на месечната стипендия е 1000 лв. (нето).

В периода от 13 юни до 4 юли кандидатите подават онлайн документи за участие в програмата.

В първи кръг писмените кандидатури ще бъдат разгледани и оценени, като най-добрите кандидати ще бъдат поканени на събеседване във втори кръг.

Крайният срок за кандидатстване приключи.

Моля, прочетете секцията „Времеви график“ за допълнителна информация. Благодаря Ви.

Обявяване на конкурса13.06.2023
Краен срок за кандидатстване04.07.2023
Уведомяване на кандидати, които преминават/ не преминават на втори кръг – провеждане на интервю14.07.2023
Интервюта с кандидати, преминали първи кръг на селекцията по документи16.07.2023 – 21.07.2023
Уведомяване на одобрените кандидати25.07.2023
Начало на програмата – задължителна въвеждаща седмица13.10.2023
Начало на стажа23.10.2023
Задължителна теоретична част25.03.2024 – 29.03.2024
Продължение на стажа04.04.2024 – 12.07.2024
Край на стипендиантската програма12.07.2024

Какво споделят стипендиантите от предишното издание?

ЗА КОНТАКТ

При допълнителни въпроси, моля, пишете на [email protected]

Менторска подкрепа

Всеки стажант ще може да се възползва от индивидуална менторска подкрепа от доказани специалисти в сферата на дигиталния маркетинг. Програмата ще предложи на стипендиантите и пет майсторски класа от обучителната програма на IAB. За менторската програма Фондация „Америка за България“ си партнира с Бюрото за интерактивна реклама (IAB).

Партньори

IAB-logo
BFW_logo-bg
ZaDobroto-bg
NGOportal
OBR
Khan Academy
BASE
ScoolMedia
logo_adventure_in_belogradchik
logo - chiprovsko pivo
Checkpoint cardio
Shtrak
BILI-logo-BG
Photonics
tutrakan
Museum_Oriahovo1