„Дигитален маркетинг за значими каузи“ 2.0

Стипендиантска 
програма

За програмата

Стипендиантска програма „Дигитален маркетинг за значими каузи“ на Фондация „Америка за България“ обявява своето второ издание. Програмата осигурява 9-месечен платен стаж по дигитален маркетинг на 12 стипендианти – студенти, наскоро завършили университет или преквалифициращи се професионалисти. В рамките на стажа участниците ще натрупат професионален опит в НПО, като съдействат с разработването и изпълнението на стратегии за дигитален маркетинг на ключови представители на гражданското общество в България. От стажантите ще се очаква да отделят 20 часа седмично за работа в организацията, в която са разпределени, както и да вземат участие във всички събития и лекции по програмата. „Дигитален маркетинг за значими каузи“ дава възможност на участниците да се вдъхновят от различни каузи и да разработят и приложат собствени стратегии за дигиталното им представяне. Програмата помага на стипендиантите за професионалното им ориентиране.

Стипендиантска програма „Дигитален маркетинг за значими каузи“ включва и съпътстваща менторска програма. На всеки участник ще бъде осигурен индивидуален ментор, представител на водеща компания за дигитален маркетинг в България. В допълнение стажантите ще имат достъп до лекции и уебинари с професионалисти в сферата.

Кандидатстването за програмата е отворено от 25 юли до 31 август 2022 г.

Стажовете ще започнат на 26 септември 2022 г.

Новини

 • Десислава Симеонова
 • Пламена Хубчева
 • Филиз Мехмед
 • Ива Ранковска
 • Панайот Желязков
 • Десислава Ценова
 • Маргарита Арсова
 • Нели Самарджиева
 • Георги Мусев
 • Севдалина Абаджиева
 • Елена Захариева
 • Даниел Димитров

Фондация „Америка за България“ откри процедурата за кандидатстване за второто издание на стипендиантската програма „Дигитален маркетинг за значими каузи“. Крайният срок за кандидатстване е 31 август. Повече подробности за програмата можете да намерите по-долу.

В кои организации може да се проведе стажът?

www.ablebulgaria.org

Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) е неправителствена организация, създадена през 2011 г. от участници в програмата „Младите български лидери“ (BYLP). Мисията на ABLE е да вдъхновява за лидерство и да разпространява предприемаческата култура в България.

Асоциацията има над 300 членове със създадени над 50 компании, които активно работят за осъществяването на положителна промяна в България. Понастоящем развиваме няколко основни проекта, измежду които менторска програма за ученици от 10 и 11 клас (ABLE Mentor), предприемаческа програма за студенти и млади професионалисти (ABLE Activator), обучителна програма за стартиращи бизнеси от реалната икономика, организирана съвместно с Фондация „Америка за България“ (BASE Sofia & BASE Mentor).

Нуждите на всяка от програмите на организацията се свеждат основно до:

 • Изготвянето на цялостен маркетингов план и разпределение на рекламния бюджет;
 • Създаване и управление на рекламни кампании в социалните мрежи за набиране на участници за нови издания на програмите ни;
 • Създаване на текстово и визуално съдържание за уеб сайт, Facebook и LinkedIn; разказване на вдъхновяващи истории от проектите ни.

http://bili-bg.org/

Български институт за правни инициативи е think-and-do-tank: мозъчен тръст, който осъществява дейности по анализ, мониторинг и застъпничество в областта на върховенството на правото, борбата с корупцията и гражданското образование. От години БИПИ е сред най-активните организации, които идентифицират проблеми и предлагат решения за качествена съдебна реформа и независима институционална инфраструктура.

Целите на БИПИ са: 

 • Установяване върховенството на правото в България
 •  Насърчаване на диалога между представителите на гражданското общество, бизнеса,  изпълнителната, съдебната и законодателната власти;
 • Утвърждаване на доброто управление като механизъм на устойчива политическа система;
 • Подпомагане процеса на хармонизиране на българското законодателство с европейските и международни правни стандарти;
 • Оказване на подкрепа при поддръжката и подобряване квалификацията на юристи, съдии, прокурори, медиатори и други професионалисти от правната сфера.

Фейсбук страница – https://www.facebook.com/BulgarianInstituteforLegalInitiatives

Youtube канал – https://www.youtube.com/channel/UCpbjQvtYAN_0TXtNho554mw

Имаме и инциатива да стартираме подкаст.

Ще се стремим да развиваме уебсайта ни, като създаваме и разпространяваме различно съдържание в достъпен за по-широка публика вариант. Във връзка с това, бихме искали да развием и Facebook страницата ни, както и каналът в YouTube. В работата си се опитваме да представяме сложни теми по по-лесен, графичен начин и подкрепа в тази посока също би ни била полезна. Разбира се, работата с медии също е важна, но е предизвикателство предвид медийната среда в страната.

http://bcnl.org/

Български център за нестопанско право (БЦНП) е фондация в обществена полза. Мисията ни е да подкрепяме хората в България да се сдружават свободно и да са граждански активни. Правим това повече от 20 години. За нас сдружаването и гражданските организации са повече от ценност – те са двигателят на гражданското общество.

През годините нашите програми се развиха и днес ние подкрепяме неправителствените организации по много и най-различни начини – чрез подобряване на законодателната рамка, предоставяне на консултации, повишаване на капацитета чрез обучения и менторство, подкрепа за обмяна на информация, стимулиране на сътрудничеството между НПО и много други. Една от най-важните ни задачи като организация е да говорим за гражданските ни права и законите, които ги засягат, по разбираем начин. Понятия като сдружаване, активизъм, свобода на изразяване, демокрация имат практическо и ежедневно значение за всеки от нас. Затова за нас е особено важно все повече хора да разпознават гражданските организации около себе си, да бъдат съпричастни към техните каузи, да доброволстват и да се доверяват на силата да сме заедно.

Стажантът по дигитален маркетинг към Български център за нестопанско право ще бъде активно въвлечен в работата по платформата за продукти на български социални предприятия – www.darpazar.bg. Част от отговорностите му ще  бъдат създаване на атрактивно съдържание за социалните канали на ДарПазар, участие в разработката на рекламни кампании във Facebook и Instagram. Ако има интерес, ще бъде въвлечен и в процеса по създаване на видео съдържание за целите на популяризиране на творческите работилници на ДарПазар. В допълнение, стажантът ще има възможността да участва и в други дигитални кампании на БЦНП на теми, свързани със социално предприемачество, социално ангажирано изкуство, граждански права и т.н.

https://gospodari.com/

Gospodari.com е сайтът на „Господари на Уеба“ с актуално видеосъдържание, репортажи, политическа сатира, забавни материали и новини от България и света. За да достигнем до по-широка аудитория, развиваме активно своите страници и профили във Facebook, Instagram и TikTok, споделяме избрани видеоматериали и в YouTube. Организираме и анкети и игри, за да въвлечем активно потребителите в света на “Господарите”. Използваме и възможностите за реклама, които Facebook и Google предоставят, за да сме сигурни, че съдържанието ни ще достигне до колкото се може повече хора.

Ето защо търсим своя магьосник, който да владее до съвършенство магията на алгоритмите и да направи така, че съдържанието ни не просто да се споделя във всички платформи и да става Viral, но и да изградим една общност от верни потребители, които да са с нас и извън социалните мрежи, изпращайки своите сигнали и влизайки директно на gospodari.com.

www.ime.bg

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) е икономически мозъчен тръст, създаден през 1993 г. Екипът се състои от икономисти и юристи. Основните програми, които екипът развива, са Регионална програма, Фискална програма, Бедност и неравенства, Правна програма, Бизнес среда и регулации.

Екипът:

 • изготвя анализи, които публикува за свободно ползване от всеки
 • участва активно в медиите
 • представя идеи за реформи, подкрепени с анализи
 • участва в работни групи, обсъждания, обществени консултации
 • организира публични събития
 • публикува данни, като ги представя по разбираем и интересен начин

Почти всичко, което публикуваме, се използва и препечатва от медиите, администрацията, бизнеса. Въпреки това, в момента сме достигнали върха на настоящата си комуникационна практика и имаме нужда от надграждане.

http://iped.bg/

Институтът за развитие на публичната среда работи за утвърждаването на ценностите на демократичния правов ред, насърчаването на гражданския контрол, реформата на изборното законодателство и въвеждането на стандарти за честен и прозрачен изборен процес.

Екипът ни поддържа следните онлайн платформи:  

 1. Институционален сайт, на който публикуваме основната информация за организацията.
 2. Платформата „Отворен парламент“ създадохме през 2011 г., за да бъде място за независими анализи и разследвания, базирани на данни и в защита на обществения интерес, проследявайки работата на публичните институции. 
 3. Интерактивният инструмент „Аз гласувам“, който е в помощ на различните участници в изборния процес и насърчава гражданското участие. 

През последните 10 години ИРПС провежда независимо наблюдение на изборния процес в България и развива мрежа от доброволци – независими наблюдатели. Наш фокус са защитата на избирателните права на гражданите и посочването на рисковете от порочни практики пред изборния процес. С анализите си целим да подкрепим експертния дебат в сферата на изборното законодателство.

За нашия екип познанията на специалист по дигитален маркетинг ще са от съществено значение за създаване на съдържание, което е по-ефектно и привлича разширен кръг от потребители, и на истории, които да представят на привлекателен език аналитичните материали на ИРПС. Ще се възползваме от идеите и препоръките му за привличане на по-младата аудитория към същността на публичните политики и за показване на възможностите за граждански контрол.

https://kelvin.health

Келвин Хелт АД е иновативна стартъп компания, която разработва методика за скрийнинг и ранна диагностика на различни социално значими заболявания като периферна съдова недостатъчност и рак на млечната жлеза. Методиката се базира на разпознаване на термални изображения посредством изкуствен интелект, използвайки мобилна термална камера смартфон за заснемане. Този метод е бърз и неинвазивен, а мобилността на хардуера го прави широко достъпен и подходящ за масов скрийнинг. Компанията в момента се фокусира в клинична валидация на технологията, в партньорство с водещи фарма компании, болнични заведения и медицински специалисти.

Компанията има необходимост от подкрепа в дигиталния маркетинг основно в посока разработка на професионално съдържание за социални мрежи (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube) и дизайн и разпространение на кампании, свързани с превантивното здравеопазване. Целеви групи на кампаниите са или специалисти в посочените заболявания, или пациенти и широка публика.

https://www.aip-bg.org/

Фондация „Програма достъп до информация“ е неправителствена организация, създадена през 1996 г. в София.

Мисията на ПДИ е да подпомага упражняването на правото на достъп до информация.

От своето създаване до днес ПДИ провежда постоянна кампания за подобряване състоянието на достъпа до информация в България и участва активно в международни мрежи и инициативи, свързани със защитата на правото на информация.

В изпълнение на своята мисия ПДИ:

 • наблюдава законодателството и практиките по предоставяне на достъп до обществена информация;
 • провежда специални проучвания, свързани с прозрачността на институциите;
 • предоставя правна помощ, включително представителство в съда, в случаи на търсене на информация от НПО, граждани и журналисти;
 • организира специализирани обучения по свобода на информацията за държавни и общински служители, журналисти и неправителствени организации;
 • разяснява правото на достъп до информация чрез медиите, специализирани кампании и обучителни материали.

Нашите цели са:

 • да подпомагаме упражняването на правото на информация;
 • да насърчаваме търсенето на информация чрез гражданско образование в областта на свободата на информация;
 • да се застъпваме за увеличаване на прозрачността в работата на институциите на централната и местната власт.

За постигане на тези цели, развиваме редица комуникационни канали – официален двуезичен сайт, кампаниен сайт за Деня на правото да знам, сайт, посветен на журналистически разследвания, Фейсбук страница, YouTtube канал, Twitter профил, месечен електронен бюлетин, блог „Точка на достъп“.

http://sofiaplatform.org/bg/

Фондация „Софийска платформа“ е неправителствена организация, регистрирана в обществен интерес през 2013 година. За последните 10 години „Софийска платформа“ е работила със стотици експерти, сертифицирано е обучила хиляди учители, работила е с хиляди ученици в повече от сто локации из България. От публикуването и прилагането на учебни материали до разработването и имплементирането на аудио-визуални помощни средства, „Софийска платформа“ е един от иновативните лидери и поддръжници на формалното и неформалното историческо и гражданско образование в България. Организацията е част от платформата Networking European Citizenship Education.

Ние сме заинтересовани от това да стимулираме в публичното пространство дебата и паметта за наследството на тоталитарния режим в България и необходимостта от ефективно гражданско образование, както и да повишаваме видимостта на нашата работа по тези теми.

https://startupfactory.bg/

Startup Factory e организация с нестопанска цел, която работи от 2015 година за развитието на дигиталните умения на младежи и възрастни от Русе и за подобряване на предприемаческата екосистема в България. 

Екипът организира офлайн и онлайн обучения и тематични събития в три направления: програмиране, дизайн и предприемачество. Популяризира активно възможностите, които предоставят децентрализираните технологии и блокчейн и тяхното приложение в бизнеса.

Още преди 7 години Startup Factory отвори първото споделено работно пространство извън София, което функционира в центъра на Русе и до днес. Екипът организира първите състезания по програмиране в града, а сред най-амбициозните проекти през следващите години бе национална серия от хакатони CODE4TECH в някои от големите градове на България.

Сдружението активно помага и за развитието на гражданското общество в Русе – съдейства на неправителствените организации в техните усилия за позитивна промяна в крайдунавския град. 

Екипът оказва подкрепа и за интегрирането на украински бежанци в Русе чрез обучения и различни културни инициативи.

Организацията присъства онлайн чрез собствен двуезичен уебсайт и профили във Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter и YouTube. Екипът търси младеж, който да помага при адаптирането на наличните ресурси и създаването на ново ангажиращо и адекватно съдържание за всяка от социалните мрежи.

https://womeninbusiness.bg/

Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) е сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Съветът обединява над 200 корпоративни, индивидуални и асоциирани членове, заставащи зад каузата за насърчаване на професионалното и личностно развитие на жените в България, като основен приоритет е създаване и прилагане на политики, добри практики и модели за равнопоставеност на жените и мъжете в обществената, професионална и личностна реализация, утвърждаване на жените лидери, представяне на успешните модели за тяхното лично, професионално и кариерно развитие, подкрепа на млади специалисти и таланти в реализацията им в България, подпомагане на младежи в неравностойно социално положение.

През 2022 г. на СЖББ е присъден отличителният знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете в Република България от Министерски съвет.

Многобройните инициативи и събития на Съвета на жените в бизнеса в България изискат:

 • Съвременна и ориентирана към целевите таргети и обществото дигитална комуникация;
 • Конференциите, обученията, дискусиите и работата по проекти трябва да бъдат своевременно представяни по интересен и атрактивен начин в социалните медии и на сайта на СЖББ;
 • Визуално представяне (в това число и с кратки видео ставки) на конкретните участници в проектите, интервюта с тях, моменти от ежедневието им, постиженията, плановете и проектите им;
 • Представяне на предприемачите, които Съветът на жените в бизнеса в България по програма BASE подготвя в различни локации на България, техния път, проблеми, разширяване на портфолио и пазар и т.н.;
 • Представяне на обученията и участниците в стажантската инициатива „Оставаме в България“, обединяваща в единна платформа стажантските програми на членовете на СЖББ.

https://www.fgu.bg/

Форум Гражданско Участие е организация мрежа: наши членове са над 100 сдружения и фондации, работещи в различни сфери на обществения живот. Мотото ни е „Повече мнения – по-добри решения!“, защото общото между всички нас е желанието да направим взаимодействието между гражданите и институциите по-лесно, по-добре регламентирано и по-ефективно. Изучаваме и адаптираме на местно и национално ниво различни форми на гражданско участие с помощта на институционални и НПО партньори – в това сме най-добри. Знаем, че комуникациите стават все по-важна част от работата и ежедневния ни живот и полагаме усилия да използваме разнообразни канали, за да разкажем на повече хора какво точно правим и защо има смисъл, но ще се радваме да ни дадеш едно рамо как да го правим по-добре и да направим каузата си още по-разпознаваема!

Организацията присъства онлайн чрез собствен двуезичен уебсайт и профили във Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter и YouTube. Екипът търси младеж, който да помага при адаптирането на наличните ресурси и създаването на ново ангажиращо и адекватно съдържание за всяка от социалните мрежи. https://www.facebook.com/FGUBG

Кандидатствай за стипендия

Краен срок: 31 август

Изисквания към кандидатите:

 • приключена минимум втора година от бакалавърска степен на обучение (без значение от специалността);
 • работно ниво на владеене на английски език;
 • познания или начален опит в сферата на дигиталния маркетинг. Например да се обучават или да са завършили академии за дигитален маркетинг през последните две години.

Стажът е с продължителност 9 месеца. Размерът на месечната стипендия е 1000 лв. (нето).

В периода от 25 юли до 31 август кандидатите подават онлайн документи за участие в програмата.

В първи кръг писмените кандидатури ще бъдат разгледани и оценени, като най-добрите кандидати ще бъдат поканени на събеседване във втори кръг с комисия, състояща се от Веселин Димитров (Forbes Bulgaria), Зорница Стоилова (The Recursive), Диана Пеева (Дневник), Ива Начкова (356Labs), Александър Кръстев (Linked Blog) и членове от екипа на Фондация „Америка за България“.

Крайният срок за кандидатстване приключи.

Моля, прочетете секцията „Времеви график“ за допълнителна информация. Благодаря Ви.

Обявяване на конкурса25.07.2022
Краен срок за кандидатстване31.08.2022
Преглеждане на кандидатурите и провеждане на интервюта1.09.2022 – 15.09.2022
Уведомяване на одобрените и неодобрените кандидати16.09.2022
Провеждане на срещи между стипендиантите, приемащите организации и менторите16.09.2022 – 26.09.2022
Начало на стажовете26.09.2022

ЗА КОНТАКТ

При допълнителни въпроси, моля, пишете на [email protected]

Менторска подкрепа

Всеки стажант ще може да се възползва от индивидуална менторска подкрепа от доказани специалисти в сферата на дигиталния маркетинг. Програмата ще предложи на стажантите и допълнителни лекции и уебинари с професионалисти в бранша.

Партньори

ABLE-Logo-Web-RGB-Landscape-(Transparent)
BILI_BG
BCNL
GW
ime_bg
iped_bg
Kelvin_Logo_Colored_edited
logo_aip
Logo-3
Sf-avatar3-180x180-transperant
logo-bg-3
Logo_bg