TUR

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

Покана за участие в конкурс за финансиране на проекти

Цел

Настоящият конкурс е продължение на усилията на Фондация „Америка за България“ за развитието на Северозападна България и поречието на река Дунав като привлекателни туристически дестинации с активни и жизнени местни общности. Търсим проекти в областта на селския туризъм в Северна България, предлагащи запомнящи се, атрактивни преживявания с потенциал за привличане на туристи към тази част от страната, които да дават поминък на местните хора и да им осигуряват възможности за икономическа независимост и добър стандарт на живот.

Програма „Следващите 10“ на Фондация „Америка за България“

През 2020 година Фондация „Америка за България“ стартира програмата си „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ с четири конкурса за финансиране на проекти на обща стойност 2 милиона лева. Целта на програмата е да бъдат подкрепяни проектни предложения, които да подпомогнат укрепването на частния сектор и демократичните институции в страната.

До момента в приоритетната област „Културно-исторически и природен туризъм“ са подкрепени 31 проекта за развитието на туристически продукти и услуги в Северозападна България и по поречието на река Дунав. Настоящата покана за проектни предложения допълва усилията ни в тази посока с разширяване на обхвата и включване на цяла Северна България.

Конкурсът е отворен за отделни кандидати или обединения от партньорски организации с интерес да предложат преживявания, услуги и продукти за селски туризъм в Северна България, които да привличат голям брой туристи в региона и да допринасят за развитието на местната икономика.

Партньори

Италия разкрива потенциала на селския туризъм пред света. В настоящия конкурс имаме удоволствието да си партнираме с Италианското посолство в България и Италианската търговска агенция. Вярваме, че богатият италиански опит в тази сфера ще допринесе изключително много за програмата.

Ще разчитаме на професионализма и на други важни наши партньори – Фондация „Локалфууд.бг“ (Пендара), която помага на микропроизводители на храни да започнат и развият собствен бизнес, сдружение „Деветашко плато“ – българска неправителствена организация, която работи от 2008 година за оживяването, развитието и популяризирането на Деветашкото плато, както и Травентурия – водещ туроператор, развиващ в България туризъм с отговорно отношение към природата и местните общности.

С помощта на нашите партньори ще изберем най-добрите, обещаващи и отличаващи се проекти.

1Italian-Embassy
1Italian_Embassy2-removebg-preview
2Logo_ITA
3Logo_Localfood
4Devetaki
5Traventuria-removebg-preview-2
3Logo_Localfood
4Devetaki
5Traventuria-removebg-preview

Новини

Конкурсът е отворен за проектни предложения на юридически лица, регистрирани в България, включително фермери (регистрирани като земеделски производители/стопани), микро-, малки и средни бизнеси, предлагащи селскостопански и туристически продукти, къщи за гости и малки семейни хотели или обединения от партньорски организации, желаещи да предлагат запомнящи се преживявания за туристи. Срокът за кандидатстване е 15 февруари 2022 година, а по-подробна информация можете да намерите в разделите „Кандидатствайте за финансиране“ и „Най-често задавани въпроси и отговори“ по-долу.

Кандидатствай за финансиране

Краен срок: 15 февруари 2022

Формуляр за кандидатстване

Попълва се име на организацията кандидат.
За обединения от организации: попълва се име на организацията, която е водещ партньор.
За обединения: попълва се ЕИК на организацията, която е водещ партньор.
За обединения: попълва се за организацията, която е водещ партньор.
За обединения: попълва се представляващ организацията, която е водещ партньор.
За обединения: попълва се електронен адрес на представляващия организацията, която е водещ партньор. Посоченият имейл ще се използва за комуникация с вас във връзка със статуса на кандидатурата.
За обединения: попълва се телефон на представляващия организацията, която е водещ партньор.
За обединения: попълва се местожителството на организацията, която е водещ партньор.
За самостоятелни кандидати (юридически лица) : попълва се адрес на организацията кандидат.
Моля, изтеглете и попълнете формуляра оттук.

Application Form Формуляр за кандидатстване
Моля, изтеглете и попълнете бюджета оттук.

Budget Form Бюджет

Поканата е отворена към кандидати от цялата страна с желание да предложат запомнящи се преживявания за селски туризъм в Северна България.

Задължително условие е проектите, с които се кандидатства, да се осъществяват на територията на областите северно от Стара планина – Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен, Силистра и Добрич.

Могат да кандидатстват юридически лица, регистрирани в България, включително фермери (регистрирани като земеделски производители/стопани), микро-, малки и средни бизнеси, предлагащи селскостопански и туристически продукти, къщи за гости и малки семейни хотели. Насърчават се партньорства с туристически агенции и туроператори. В случай, че кандидатурата е от обединение от партньори, изрично трябва да се спомене какви са отговорностите на всеки партньор и кой ще бъде водещият партньор, който ще отговаря за управлението и отчитането на дейностите по проекта. Проектите на кандидати, които са регистрирани или осъществяват своята досегашна дейност в поне една община от областите, изброени по-горе, ще имат предимство. Предимство ще имат и проектите на или в партньорство с микро- и малки земеделски производители/стопани. Целта е да се подкрепят местните общности и да се повиши капацитетът на местно ниво.

Насърчават се и партньорства с други местни организации, които предлагат туристически продукти и услуги, свързани с цялостно преживяване и алтернативен туризъм, като планинско и шосейно колоездене, каяци, скално катерене, преходи, наблюдение на птици, езда. Целта на такива партньорства е да се създаде и предложи пакет от преживявания и активности за туристи, които да стимулират пълноценен и продължителен престой, който да допринася за местната икономика. Предимство ще имат и проекти, обвързани с нощувка/и (независимо дали бенфициентът има собствено място за настаняване или ще се ползва друго в района).

Могат да кандидатстват юридически лица, регистрирани в България, включително фермери (регистрирани като земеделски производители/стопани), микро-, малки и средни бизнеси, предлагащи селскостопански и туристически продукти, къщи за гости и малки семейни хотели. Насърчават се партньорства с туристически агенции и туроператори. В случай, че кандидатурата е от обединение от партньори, изрично трябва да се спомене какви са отговорностите на всеки партньор и кой ще бъде водещият партньор, който ще отговаря за управлението и отчитането на дейностите по проекта. Проектите на кандидати, които са регистрирани или осъществяват своята досегашна дейност в поне една община от областите, изброени по-горе, ще имат предимство. Предимство ще имат и проектите на или в партньорство с микро- и малки земеделски производители/стопани. Целта е да се подкрепят местните общности и да се повиши капацитетът на местно ниво.

Насърчават се и партньорства с други местни организации, които предлагат туристически продукти и услуги, свързани с цялостно преживяване и алтернативен туризъм, като планинско и шосейно колоездене, каяци, скално катерене, преходи, наблюдение на птици, езда. Целта на такива партньорства е да се създаде и предложи пакет от преживявания и активности за туристи, които да стимулират пълноценен и продължителен престой, който да допринася за местната икономика. Предимство ще имат и проекти, обвързани с нощувка/и (независимо дали бенфициентът има собствено място за настаняване или ще се ползва друго в района).

Селският туризъм, както и заглавието му показва, се случва основно в селата и малките населени места, а туристите участват в типичните за едно земедeлско стопанство основни дейности. Пример за такива дейности са:

 • Запомнящи се преживявания:
  Запомнящи се преживявания във ферми, като: събиране на реколта, градинарство, аранжиране на градини, риболов, работа във ферми, езда, посещение на винарски изби и др.;
 • Образователни дейности:
  Образователни и опознавателни дейности, като: турове във ферми, работилници за нови умения, курсове и уроци, демонстрации за правене на храни и грижа за животни, работа и начин на живот във ферма, занаятчийски събития и др.;
 • Директен маркетинг:
  Дейности, в които фермите директно предлагат продукция и осъществяват контакт с туристи, като: самостоятелно бране на продукция („набери си сам“ услуги), продажба на приготвени на място храни, продукти за пикник, щандове, на които регулярно се продава прясна и готова продукция, и др.;
 • Посещения с престой:
  Предлагане на настаняване и преживявания за временно ползване от туристи, свързани с престоя им във фермата, като: пренощуване с каравани, кемпери, палатки, стаи за гости и др.;
 • Регулярни пазари и събития:
  Организиране на регулярни фермерски пазари и събития, които предлагат автентично преживяване в подходяща среда, фермерски пазари, които предлагат местни продукти и др.

Съответствие с целите на конкурса. Проектните предложения трябва да имат ясно дефинирани цели, които да са в съответствие с целите на обявената конкурсна процедура.

Дейности. Проектите трябва да развиват нови, запомнящи се продукти, услуги и преживявания, свързани със селски туризъм, или да доусъвършенстват съществуващи такива.

Целеви групи. Кандидатите трябва да определят ясно целевите групи на проекта и как предоставените продукти, услуги и преживявания ще отговорят на нуждите им по най-добрия начин.

Очаквани резултати от проекта. Резултатите от проекта трябва да са ясно формулирани, измерими, реалистични и да са логично следствие от предвидените дейности. Проектът трябва да допринася за засилване на туристическия интерес към целевите области и да има положително въздействие върху развитието на местната икономика (увеличен брой туристи, увеличени приходи, нощувки в места за настаняване, похарчени средства от турист, нови работни места в туристическия сектор за местните жители, конкурентно ценообразуване и т.н.).

Устойчивост. Кандидатите трябва да имат визия как предложените продукти, услуги и преживявания ще продължат да съществуват и след като подкрепата от Фондация „Америка за България“ приключи.

Капацитет на кандидата/обединението. Предишен опит в осъществяването на продукти, услуги и преживявания в сферата на селския туризъм в поне една от целевите общини е предимство.

Бюджет. Предложеният бюджет трябва да е реалистичен и да предполага ефикасно разходване на средствата. Наличието на собствен принос се насърчава и носи предимство.

Всички критерии имат еднаква тежест в общата оценка на проектното предложение.

Размерът на финансирането на одобрен проект е до 25 000 лева. Проектите трябва да се реализират и всички разходи да бъдат направени в рамките на двадесет и четири месеца след подписване на договора за дарение. Няма изискване към кандидатите за собствен принос, но наличието на такъв се насърчава и носи предимство.

Допустими разходи:

 • Преки разходи, осигуряващи успешното реализиране на проекта – материали, оборудване, разходи за наем, услуги, квалификационни курсове и други пряко свързани с основната дейност на проекта (90%);
 • Административни разходи – организационни и други дейности по управлението на проекта – заплащане на труд на екипа, пряко зает с реализацията на проекта, счетоводни услуги, банкови такси, и други (10%).
 • Дейности, които привличат туристи и генерират приходи за местната икономика:
  – посещения и преживявания в животновъдни, растениевъдни, рибни ферми и стопанства, и др.
  – приемане на палатки/кемпери във ферми и стопанства
  – кулинарен туризъм и работилници за приготвяне на традиционни ястия
  – преживявания, свързани с традиционни обичаи
  – организиране на редовни фермерски пазари
 • Продукти и услуги, създадени за индивидуални посещения и групи туристи, спрямо техните изисквания, които предлагат незабравими и автентични преживявания в селски общности:
  – кулинарни и занаятчийски турове и работилници
  – посещения в градини и стопанства и дегустации на местни продукти
  – доброволчески туризъм
  – събиране и приготвяне на билки, бране на сезонни плодове или други местни продукти
  – създаване и развиване на меню с местни продукти
 • Малки инфраструктурни дейности:
  – облагородяване на фермите за посещения на туристи
  – информационни табла, брандиране на ферми и стопанства
  – закупуване на артикули, необходими за предлагането на конкретния продукт, услуга, преживяване
  – леки конструкции и други, свързани с основната дейност на проекта
 • Разходи за квалификационни курсове и други пряко свързани с основната дейност на проекта.
 • Разходи за популяризиране на предлагания уникален, автентичен продукт, преживяване или услуга.
 • Дейности, свързани с политическа или партийна дейност
 • Закупуване на земя и сгради
 • Закупуване на моторни превозни средства
 • Закупуване на компютри, принтери и мобилни телефони
 • Създаването единствено на рекламни и имиджови материали
 • Всякакви други дейности, които не са пряко свързани с проекта

Проектите, които ще бъдат финансирани, ще бъдат избрани от Фондация „Америка за България“ и външни експерти от организациите-партньори на конкурса в съответствие с критериите, посочени в раздел „Какви са критериите за оценка на проектите?“. Предвижда се двустепенна оценка, като кандидатите, преминаващи на втори етап, ще бъдат поканени на видео интервю.

След приключване на проекта одобрените кандидати трябва да попълнят описателен и финансов отчет и да предоставят копия от всички разходни документи (договори, фактури, касови бележки и т.н.).

След като Фондация „Америка за България“ обяви одобрените проекти, ще бъде сключен договор с всеки кандидат, чийто проект е одобрен, и средствата, отпускани от Фондация „Америка за България“, ще се преведат по банков път. След приключване на проекта организацията трябва да предостави отчет за извършените дейности и направените разходи (описателен и финансов, като предостави и копия от всички разходни документи – договори, фактури, касови бележки и т.н.).

Обявяване на конкурса:10/01/2022
Краен срок за подаване на уточняващи въпроси:17/01/2022
Уебинар за разясняване на най-често задаваните въпроси:19/01/2022, 11:00 часа
Краен срок за кандидатстване:15/02/2022
Селекция на успешни кандидатури, преминаващи към втори етап (видео интервю):04/03/2022
Уведомяване на неодобрените кандидати:09/03/2022
Интервюта с преминалите първи етап на селекция:14/03/2022 –  18/03/2022
Обявяване на одобрените кандидати:23/03/2022

Най-често задавани въпроси и отговори

В: Има ли специфични изисквания към кандидатите?

О: Кандидатите трябва да са регистрирани в България юридически лица – фермери (включително регистрирани само като земеделски производители/стопани), микро-, малки и средни бизнеси, предлагащи селскостопански и туристически продукти, къщи за гости и малки семейни хотели.

В: Могат ли да кандидатстват физически лица?

О: Не, не могат. Допустими кандидати физически лица са единствено регистрираните земеделски производители/стопани/стопани.

В. Могат ли да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза?

О: Да, могат. Могат да кандидатстват както самостоятелно, така и като партньори, като предимство имат кандидати с опит в осъществяването на продукти, услуги и преживявания в сферата на селския туризъм.

В: Допустими кандидати ли са новосъздадени юридически лица?

О: Да, допустими са, но напомняме, че предимство имат кандидати с предишен опит в осъществяването на продукти, услуги и преживявания в сферата на селския туризъм. В случаите, в които новорегистрирано юридическо лице продължава туристическа дейност, извършвана до момента от физическо лице, това следва да се опише и уточни във формуляра за кандидатстване.

В: Може ли да се кандидатства само с идея за бизнес или услуга за селски туризъм, или трябва да има вече стартиран и регистриран бизнес?

О: Може да кандидатствате и с идея за услуга или туристически продукт, но отново обръщаме внимание, че трябва да сте допустим кандидат (регистрирано в България юридическо лице или регистриран земеделски производител) и предимство имат кандидатите с доказан предишен опит в сферата на селския туризъм.

В: Могат ли да кандидатстват къщи за гости, които са категоризирани и регистрирани, но са физически лица?

О: Такива кандидати са допустими само като партньори, но не и като водеща страна в обединените или единствен получател на финансиране.

В: С колко проекта може да кандидатства един кандидат?

О: Няма ограничение за броя на постъпилите проекти от един кандидат, стига те да отговорят на критериите на конкурса, но един кандидат може да получи финансиране само за една идея – тази, оценена най-високо от журито.

В: Има ли разпределение на финансирането по географски области?

О: Няма разпределение на финансирането по географски области. Одобрението за финансиране на проектите зависи от качеството на проектните предложения и доколко те отговарят на изискванията на конкурса.

В: Могат ли да кандидатстват микробизнеси?

О: Да, поканата за конкурса е отворена и към микробизнеси, като те имат предимство. Единственото изискване е да бъдат регистрирани юридически лица.

В: Могат ли да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)?

О: Да, поканата за конкурса е отворена и към ЮЛНЦ като предимство имат организации с опит в сферата на туризма.

В: Може ли да кандидатства чуждестранно юридическо лице?

О: Не, водещата организация, с която Фондация „Америка за България“ ще сключи договор за финансиране, трябва да е регистрирано в България юридическо лице. Чуждестранни юридически лица са допустими партньори в обединение.

В: Могат ли да кандидатстват организации, получатели на дарения от Фондация „Америка за България“?

О: Не. Настоящи получатели на финансиране от Фондация „Америка за България“ не са допустими кандидати. Предишни получатели на дарения, които към момента не получават средства от Фондацията, могат да участват.

В: Общини могат ли да кандидатстват?

О: Конкурсът не е отворен за общини, но те биха могли да допринасят финансово към проекта или да бъдат партньор в обединение.

В: Как се удостоверява партньорство с други организации?

О: На етап кандидатстване не е необходимо партньорството да се удостоверява, достатъчно е само да се посочат и опишат параметрите му. То ще бъде проверено и изискано да бъде удостоверено впоследствие, ако кандидатът премине на втори етап в конкурса, чрез писмо за подкрепа и/или договор за партньорство.

В: Равностойно ли е участието на организация, регистрирана извън посочените области, с местен партньор от Северна България или е по-добре водещата, кандидатстваща организация да бъде местно юридическо лице с партньор от друга област?

О: И двата подхода са еднакво приемливи и зависят от цялостната концепция, която предлагате. Целта на конкурса е да стимулира развитието на капацитета на местни организации, които предлагат туристически продукти, услуги и/или преживявания за селски туризъм в Северна България.

В: Могат ли част от дейностите да се осъществяват в области извън Северна България?

О: Няма ограничение проектите да излизат извън границите на областите извън Северна България, но средствата, които Фондация „Америка за България“ ще предостави по този конкурс, трябва да бъдат разходвани за дейности, реализирани на територията на тези области.

В: Може ли да си направим предварителна среща/разговор, за да получа повече информация за конкурса?

О: Не, не предвиждаме такава възможност. Кандидатите ще могат да зададат предварително своите въпроси на посочения имейл адрес (tur@us4bg.org) в срок до 17 януари 2022 година, а на 19 януари екипът на Фондация „Америка за България“ ще организира информационен уебинар, на който ще отговори на всички постъпили въпроси. Линк към видеото ще бъде качен в секция „Уебинар видео/Въпроси и отговори за конкурса“.

В: Има ли изискване за задължително съфинансиране към проекта?

О: Не, няма, но наличието на собствен принос (самофинансиране или финансиране от други източници) се насърчава и носи предимство.

В: Съфинансиране в натура (например положен, но незаплатен по проекта труд) може ли да се посочи като собствен принос?

О: Да, доброволен труд за реализация на проекта се приема като собствено финансиране в натура и може да се посочи.

В: Може ли разходите да включват заплати за труд/покриване на административни разходи?

О: Да, може. Възнаграждения (по трудово и/или извънтрудово правоотношение) за хора, които ще работят пряко за реализация на проекта, са допустими като част от административните разходи, но следва да бъдат доказани с документи и заплатени всички дължими данъци и осигуровки. Максималният размер на всички административни разходи трябва да е до 10% от бюджета.

В: Как се третира ДДС при бюджетирането на проекта? Включен ли е в общата сума на финансиране, която Фондация „Америка за България“ предоставя?

О: Възможният размер на финансирането за одобрен проект е 25 000 лева, като финансирането включва разходите с ДДС.

В: Дължи ли се данък върху полученото дарение

О: Полученото финансиране от конкурса е безвъзмездно. В зависимост от формата на регистрация на организацията, тя може да е освободена от данък дарение или да следва да заплати такъв.

В: Може ли да се правят промени по бюджета в хода на изпълнение на проекта?

О: Да, допуска се в някои случаи, но само след предварителна консултация и одобрение от Фондация „Америка за България“.

В: Допустим разход ли са плащания към дружества, в които кандидатът има някакво участие?

О: Това са свързани лица и извършването на каквито и да било плащания към такива не е допустим разход.

В: Нужно ли е при кандидатстване да се предоставят копия на документите, удостоверяващи регистрацията и статута на кандидата?

О: Не, не е нужно. Те ще бъдат изискани и проверени за всеки от одобрените кандидати преди сключването на договора за дарение.

В: Какво се попълва в полето за бюджет на организацията за последните 2 години?

О:  Попълва се годишният оборот за предходните 2 години.

В: Какъв е времевият период, в който трябва да се реализират проектите?

О: Всички дейности и разходи по проекта трябва да бъдат реализирани в рамките на двадесет и четири месеца от подписването на договора за финансиране. Но самите проекти не е необходимо да имат краен срок. Висока оценка ще бъде дадена на проекти, които имат ясен и реалистичен план за бъдещо развитие и надграждане в дългосрочен план.

В: Могат ли проектите да генерират приходи?

О: Да, могат. Целта на настоящата покана за набиране на проектни предложения е именно да подпомогне икономическата дейност на кандидатите.

В: На етап кандидатстване трябва ли да се приложи бизнес план?

О: Не, не се изисква от кандидатите да предоставят бизнес план, освен ако вече нямат такъв и желаят да го споделят с журито.

В: Може ли финансирането, което предоставяте, да включва разходи за маркетинг и реклама?

О: Да, може, ако са част от цялостна концепция за предоставяне на уникален туристически продукт, услуга или преживяване за селски туризъм, които привличат туристи и генерират приходи за кандидата и местната икономика. Създаването единствено на рекламни и имиджови материали (видеа, подкасти, печатни и други материали, уеб портали или концепции за онлайн маркетинг) не е допустимо.

В: Колко проекта ще бъдат финансирани?

О: Броят на одобрените проекти зависи от качеството на проектите и доколко те отговарят на критериите за кандидатстване в конкурса. Одобрените проекти ще бъдат обявени на страницата на конкурса.

В: Може ли чуждестранен туроператор или туристическа агенция да е партньор в проект, кандидатстващ за финансиране към Фондация „Америка за България“?

О: Да, такова партньорство е допустимо, но водещата организация, с която Фондация „Америка за България“ ще сключи договор за финансиране, трябва да е регистрирано в България юридическо лице. Българското юридическо лице ще поеме всички договорни задължения и отговорността за реализиране и отчитане на проекта.

В: Задължително ли е да бъдат осигурени работни места с проекта?

О: Не е задължително, но една от основните цели на конкурса е проектите да допринесат за развитието на местната икономика и общности.

В: На какъв език трябва да се попълни формулярът за кандидатстване?

О: На български език.

В: Допустим разход ли са различни инфраструктурни дейности и материали, вкл. изграждане и реконструкция на леки преместваеми обекти, ремонтни дейности, фотоволтаични системи, възобновяеми енергийни източници, разсад и озеленяване, спортни съоръжения и екипировка, и т.н.?

О: Такива разходи могат да бъдат допустими, стига да се обоснове нуждата от тях и да са пряко свързани с предлаганата туристическа услуга, продукт или преживяване за селски туризъм. Например, не е допустим разход само и единствено реновирането на къща за гости или само закупуването на фотоволтаична инсталация или басейн или спортна екипировка – същината на конкурса е развиването на качествени и атрактивни туристически преживявания.

В: Може ли да се получи финансиране за употребявани уреди и съоръжения?

О: Да, може, стига те да са в изправност, да бъдат купени със съответните документи и да са пряко свързани с предлаганата туристическа услуга, продукт или преживяване за селски туризъм.

В: Задължително ли е услугата/продукта да бъде безплатен за клиентите/туристите? 

О: Основната цел на конкурса е да стимулира предлагането на качествени туристически преживявания, за които да има търсене в дългосрочен план и клиенти, готови да си плащат за тези услуги на пазарни цени. Успешни проекти са тези, които генерират устойчиви приходи и се развиват. Мисията на Фондация “Америка за България” е да работи за укрепването на частния сектор и свързаните с това демократични институции в страната.

В: Какво имате предвид под „регулярни“ събития?

О: Такива, които се осъществяват поне веднъж месечно и целят да осигурят постоянен приток на туристи или ползватели, и генерират средства за местната икономика.

В: Данък дарение към местната власт по общини счита ли се за допустим разход за финансиране по програмата и трябва ли да се отчете?

О: Дължимите данъци и осигуровки не са допустим разход и не могат да бъдат финансирани със средства от конкурса. Те следва да бъдат заплатени отделно от кандидатите и посочени във финансовия отчет на проекта.

В: Допуска ли се покриването на разходи за нощувка и/или пътно-транспортни разходи, входове за музеи и галерии и други със средства по проекта?

О:  Една от целите на конкурса е да се създадат устойчиви туристически продукти и преживявания, за които да има търсене и хора, готови да заплатят за тях. Затова такъв тип разход не е допустим за покриване със средства от конкурса.

В: Какви са критериите за оценка на проектите и каква е тежестта им? Кои са критериите, които имат най-голяма тежест при оценка на проектните предложения?

О: Проектите, които ще бъдат финансирани, ще бъдат избрани от Фондация „Америка за България“ и поканени от нея външни експерти с опит в областта на предлагането, оценяването и популяризирането на продукти и услуги за селски туризъм в съответствие със следните критерии, които имат еднаква тежест:

Съответствие с целите на конкурса. Проектните предложения трябва да имат ясно дефинирани цели, които да съответстват на целите на обявената конкурсна процедура.

Дейности. Проектите трябва да развиват нови, запомнящи се продукти, услуги и преживявания, свързани със селски туризъм, или да доусъвършенстват съществуващи такива. Дейностите трябва да са съобразени с даденостите на региона.

Целеви групи. Кандидатите трябва да определят ясно целевите групи на проекта и как предоставените продукти, услуги и преживявания ще отговорят на нуждите им по най-добрия начин.

Очаквани резултати от проекта. Резултатите от проекта трябва да са ясно формулирани, измерими, реалистични и да са логично следствие от предвидените дейности. Проектът трябва да допринася за засилване на туристическия поток към целевите области и да има положително въздействие върху развитието на местната икономика (увеличен брой туристи, увеличени приходи, нощувки в места за настаняване, похарчени средства от турист, нови работни места в туристическия сектор за местните жители и т.н.).

Устойчивост. Кандидатите трябва да имат визия как предложените продукти, услуги и преживявания ще продължат да съществуват и след като подкрепата от Фондация „Америка за България“ приключи.

Капацитет на кандидата/обединението. Предишен опит в осъществяването на продукти, услуги и преживявания в сферата на селския туризъм в поне една от целевите области е предимство.

Бюджет. Предложеният бюджет трябва да е реалистичен и да предполага ефикасно разходване на средствата. Наличието на собствен принос се насърчава и носи предимство.

Всички критерии имат еднаква тежест в общата оценка на проектното предложение.

Видео галерия

Agriturismo Italia

Ако ви е интересно да разберете повече за италианския опит в областта на селския туризъм, по-известен по света като agriturismo, изгледайте видеото на Италианското министерство на земеделието, храните и горите (MIPAAF), предоставено от италианските партньори на конкурса – Италианското посолство в България и Италианската търговска агенция.

Уебинар видео

Въпроси и отговори – Развитие на селски туризъм в Северна България. Гледайте запис от разяснителния уебинара от 19.01.2022г.

ЗА КОНТАКТ

При допълнителни въпроси, моля, пишете ни на TUR@us4bg.org.