Водещи принципи и ценности

Партньорство и сътрудничество

Ние не сме само спонсор или финансиращ механизъм. Процесът ни на отпускане на средства предвижда сътрудничество между Фондация „Америка за България“ и финансираните от нея организации и проекти в процеса на планиране на дейностите, тъй като вярваме, че общите усилия постигат най-добре устойчива промяна. Също така насърчаваме партньорството и съвместната работа между финансираните от нас организации с цел да се оползотворят в най-пълна степен натрупаният опит и наученото от всяка една от тях.


Иновативност

Търсим предприемчиви организации с иновативен дух и дейни лидери, които притежават визия и капацитет да осъществят позитивна промяна. Стремим се да подкрепяме творчески идеи и нови решения. Не се страхуваме да поемаме рискове, каквито други не биха поели, както и да отправим предизвикателства срещу установени порядки и стереотипи.


Местна инициатива

В стремежа си да останем верни на цялостната си мисия и подкрепящите я стратегии, ние се вслушваме в нуждите на местно ниво, за да сме сигурни, че инициативите, които подкрепяме имат трайно въздействие за местните общности и организации и те ги приемат за свои. 


Проактивен подход

Активно развиваме своите работни компетенции и инициативи. Не просто разглеждаме проектни предложения за финансиране, а подпомагаме изграждането на институционалния капацитет на нашите партньори или подкрепяме нови организации, за да сме сигурни, че сме отговорили на нуждите в избраните от нас области.


Етичност

Поддържаме най-високите етични стандарти при управлението и администрацията на нашите проекти, както и лична и професионална почтеност, прозрачност и отчетност и очакваме същото от финансираните от нас организации и партньори.


Оценка на резултатите

Стремим се да използваме оценката на резултатите от проектите като средство за прецизиране на целите и подобряване на ефективността на нашата работа. Съзнаваме, че успехът на Фондация „Америка за България” ще се оценява в дългосрочен план, но полагаме всички усилия, когато е възможно, проектите ни да имат незабавни конкретни и измерими резултати.


Дарителство

Посветили сме се на съживяването на филантропията и дарителството в България и насърчаването им с добри примери и конкретни проекти. 


Сътрудничество между САЩ и България

Продължаваме традицията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и насърчаваме контактите и обмена на идеи и знания между хората от двете страни. Държим проектите, които подкрепяме, да отразяват по подходящ начин признанието към американския народ за усилията, които Фондация „Америка за България” полага. 

––––––––––––––––––––––––

В дейността си Фондация Америка за България“ се ръководи от тези принципи и ценности, които се преразглеждат ежегодно и при необходимост и на база на натрупания опит ще бъдат променени.

Септември 2019 г.