Какво да очаквате

При отпускането на дарения ние търсим ефективни организации, оригинално мислене и съответствие на вашата идея с нашата мисия и ценности. Нашият процес на отпускане на дарения предвижда съвместно планиране между Фондация „Америка за България“ и бъдещите получатели на дарения, който включва следните стъпки:

Опишете идеята си накратко и обяснете как ще допринесе за развитието на частния сектор и демократичните институции страната.

Illustration1Illustration1
Стъпка 1
Споделете идеята си, като попълните онлайн формата ни за запитвания. Не приемаме запитванията по телефон или в социалните медии като официално кандидатстване за дарение. Никога не изискваме такса за кандидатстване и не работим с посредници.
Illustration2Illustration2
Стъпка 2
Екипът ни ще разгледа идеята ви и ще я оцени за съответствие с нашата мисия и стратегически приоритети и за очаквани резултати. Взимаме предвид и репутацията и почтеността на организацията, която предлага проектната идея.
Illustration3Illustration3
Стъпка 3
Кандидатите могат да очакват да получат отговор в рамките на един месец дали техните проектни идеи ще бъдат придвижени по-нататък.
Illustration4Illustration4
Стъпка 4
Колкото и да искаме, не можем да подкрепим всички добри идеи. Отказът обаче не означава, че идеята ви не е добра. Вероятно тя просто не съответства на стратегическите ни приоритети.*
Illustration4AIllustration4A
Стъпка 5
Ако след разглеждане на вашето запитване, становището ни е положително, съответният програмен директор ще се свърже с вас, за да обсъдите вашия проект по-подробно и да ви съдейства за оформяне на цялостно предложение.
Illustration4BIllustration4B
Стъпка 6
След като ни представите попълнени формулярите за кандидатстване, бюджет и очаквани резултати, нашият екип подготвя програмен, финансов и юридически анализ.
Illustration5Illustration5
Стъпка 7
За да бъде вашата идея още по-въздействаща, ние може да ви свържем с други наши партньори или да споделим с вас разработени вече материали и добри практики.
Illustration6Illustration6
Стъпка 8
След оформяне на проектното предложение, в зависимост от размера на дарението, то се представя за одобрение на изпълнителния директор, президента или Борда на директорите на Фондацията, които ще вземат окончателното решение. Ако проектът ви бъде одобрен, ще подпишем споразумение.
Illustration7Illustration7
Стъпка 9
Поздравления! С нетърпение очакваме осъществяването на вашата идея и сме готови да ви подкрепим както в случай на проблем или възникнали трудности, така и да празнуваме успехите ви.

*Тъй като получаваме огромен брой запитвания, нямаме възможност да отговаряме на всички кандидати поотделно и да обосноваваме решенията си в подробности.