В библиотека, който ходи, успех ще го споходи

Share on linkedin
Share on facebook
Share on print
Share on email

В англоговорящите страни story hour (букв. „часът на историите“) е част от разговорния език. Милиони са израснали с детски приказки и други истории, четени им от възрастни в местната библиотека или книжарница. Българският превод на термина рядко би предизвикал мили спомени или каквато и да било реакция у някого, обаче, просто защото четенето на истории в компания не е позната практика в страната.

Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) цели да промени това. Фондация „Америка за България“ подкрепя ББИА в стремежа ѝ да насърчава ранния контакт с книгите и четенето. Популяризирането на story hour е ключово в тази мисия.

През 2019 г. ББИА събра над 10 000 лева от дарения, за да приобщи най-малките и техните родители към света на книгите. Със средствата асоциацията закупи 3000 книги и други материали за 14 библиотеки в малки населени места. Голяма част от даренията бяха направени през платформата „България дарява“ и сайта за онлайн фондонабиране GlobalGiving. Българи, живеещи в САЩ и Европа, и приятели на България се включиха в кампанията, след като научиха за нея чрез инициативата RE:TURN на Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране и Фондация „Америка за България“. Министерството на образованието също подкрепи проекта с дарение на 860 нови книги.

Даренията обогатиха колекциите на 14 библиотеки с висока посещаемост в малки градове и села в цяла България и ще им помогнат да разработят програми за стимулиране на четенето сред децата от 1 до 6 години. Сред предвижданите дейности са четене на детски книги на деца и техните родители, както и обучения за родители, които ще научат за ползите от това да четат на децата си и ще усвоят умения за активни занимания вкъщи. Подготвените от асоциацията наръчници за четене вкъщи или в група ще помогнат да родители и библиотечни служители да започнат своите собствени приказни традиции подобни на story hour.

Има множество доказателства за ползите от контакта с книги от ранна детска възраст. Родителите, които четат на глас на своите деца, подпомагат развитието на техните социални, емоционални и познавателни умения. Децата научават нови думи и словосъчетания, с помощта на които се развиват говорът и речта им, а по-късно и уменията им да усвояват нови знания в училище. Подобряват се академичните им постижения. Не на последно място, четенето заедно заздравява връзката между детето и родителя.

Библиотеките са важна част от образованието и създаването на общности, поради което от 2010 г. насам Фондация „Америка за България“ подкрепя усилията на ББИА да осъвремени българските библиотеки и да направи предлаганите от тях услуги по-адекватни на нуждите на общността. Асоциацията предлага консултации, организира обучения, конференции и семинари, публикува доклади, бюлетини и наръчници за четене като част от мисията си да насърчава ученето през целия живот и подобрява информационно-библиотечните услуги в страната.

Предишен проект на асоциацията в областта на ранното детско развитие е „Вълшебната стая“, реализиран с подкрепата на Гьоте Институт и Райфайзенбанк. Благодарение на проекта десет български библиотеки се сдобиват с „вълшебни стаи“ – специални кътове, в които най-малките навлизат във вълшебния свят на книгите и четенето.

Помогнете на децата в предучилищна възраст да се влюбят в книгите, като подкрепите работата на Българската библиотечно-информационна асоциация.