Търсене
Close this search box.

В училище има място за всички (родители също!)

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ във Ветрен е училище за всички

Какво означава едно училище да бъде приобщаващо?

СУ „Любен Каравелов“ в Добрич става приобщаващо място, като включва преподавателите във взимането на решения и управлението на училището. Учителите и родителите от НУ „Хаджи Генчо“ в Тетевен достигат до идеята за изготвяне на „рецепти за спокоен ден“ – така гарантират, че всяко дете се чувства щастливо и в безопасност в училището.

Според екипа на СУ „Бачо Киро“ в Павликени, ключът е в ангажирането на родителите в образователния процес. В училището има ученици от 12 населени места и много родители не ходят на родителски срещи, защото не могат да си позволят пътните разноски до Павликени. Затова училището отива при родителите чрез така наречените „изнесени“ родителски срещи.

Преди три години 97 СУ „Братя Миладинови“ в София започва да предлага допълнителна подкрепа за учителите и индивидуални срещи с родителите. Рейтингът на училището се покачва, а броят на учениците се увеличава с една пета.

Не съществуват две напълно еднакви училища, но моделът за приобщаващо образование „Едно училище за всички“ дава възможност на всяко училище да се превърне в безопасна и приветлива среда за всички – ученици, учители и родители. Моделът е разработен от Сдружение за споделено учене ЕЛА (бившият Център за приобщаващо образование) с помощта на Фондация „Америка за България“ и е тестван в 15 училища в България. От 2014 г. в програмата „Едно училище за всички“ са участвали общо 376 учители, които достигат до хиляди ученици и техните семейства.

Моделът на ЕЛА получава и международно признание. През 2019 г. той получава финансиране чрез Програма Еразъм+  и ще бъде приложен в три държави – Румъния, Гърция и Португалия. Освен това, с помощта на Еразъм+, електронният курс на ЕЛА „Запознаване с приобщаващото образование“ ще бъде достъпен безплатно за потребители в Европейския съюз.

Моделът „Едно училище за всички“ получава и международната награда на Zero Project  за иновативна практика в областта на приобщаващото образование. През 2020 г. Zero Project, инициатива на австрийската Фондация Essl, отличава 86 иновативни практики и политики по целия свят в подкрепа на социалното предприемачество и хората с увреждания. Първите десет организации с отличени иновативни практики ще получат финансова подкрепа и обучение за изграждане на капацитет и популяризиране на дейностите им по света. Българският модел за приобщаващи училища е сред тези десет отличени.

Участници в програмата „Едно училище за всички“

„Често под приобщаващо образование се разбира интеграцията на ученици със специални образователни потребности. Едно училище е за всички само чрез цялостен подход, който разглежда нуждите на цялата училищна общност,“ казва Лилия Аракчиева, ръководител на проекта „Едно училище за всички“. В едно наистина приобщаващо училище децата получават подкрепа, за да развият способностите си и преодолеят трудностите, учителите са мотивирани и уверени, че могат да се справят с динамичните предизвикателства, а родителите са в състояние да поемат отговорност и да изпълняват своята роля в сътрудничество с училището.

„Моделът „Едно училище за всички“ работи толкова добре, защото е хем универсален, хем може да бъде адаптиран към индивидуалните нужди на училищата“, казва Аракчиева. Той предоставя системен подход при изграждането на приобщаваща среда, като разделя работата на четири области: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родители и детска закрила. Важно е да се отбележи, че училищата могат да изберат областите, върху които да се концентрират, и да адаптират наличните инструменти за постигане на набелязаните цели.

„Откакто започнахме да работим по модела, моите колеги и аз комуникираме по-добре помежду си“, казва Светла Иванова, директор на СУ „Любен Каравелов“ в Добрич. „Успяхме да осигурим една по-спокойна среда за децата. Те станаха по-уверени, по-усмихнати. Ползите за родителите са, че те станаха съпричастни към всяка една инициатива, включват се активно в училищния живот, като те самите инициират различни дейности.“ Екипът на училището работи във всички области и показа как моделът може да бъде прилаган и в други училища.

Заключителното събитие по обучителна програма „Едно училище за всички“

Ценното на модела според директора на 97 СУ „Братя Миладинови“ в София Емилия Манолова е, че позволява на самото училище „да създава приобщаваща среда, така че в него родителите да са удовлетворени, децата да са щастливи и учителите – успешни.“

В ОУ „Антон Страшимиров“ в село Бохот, до приобщаване се стига, когато училищният екип приема, че българският език не е майчин за част от учениците, и започва да предоставя допълнителна подкрепа и мотивация за тези ученици. „Искахме да променим училището така, че да се превърне в място, където децата искат да ходят“, казва Диана Вараджиева, която преподава немски и математика.

Училището ангажира и роднини, които помагат на децата в подготовката на уроците и домашната работа и ги насърчават да не отсъстват от училище. Резултатите са видими веднага: класните стаи се пълнят, а децата се чувстват по-добре в училище. „Щастливите деца днес са бъдещите успешни граждани – наистина вярваме в това“, споделя Вараджиева.

Вашето училище също може да стане „Едно училище за всички“ – научете как тук.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.