Търсене
Close this search box.

Интервю на д-р Нели Огнянова, програмен директор „Здравеопазване“

Д-р Нели Огнянова

Д-р Нели Огнянова е програмен директор „Здравеопазване“ в програмна област „Добро образование и работни умения“ на Фондация „Америка за България“.

„24 часа“: Г-жо Огнянова, Фондация „Америка за България“ разшири дейността си в още една област – „Здравеопазване“. Какви проекти подкрепяте в тази област?

Д-р Нели Огнянова: На първо място като медицински професионалист съм много щастлива, че Фондация „Америка за България“ след множество успешни проекти в различни области се обърна към здравеопазването.

Здравето винаги се изтъква като основна ценност, но, за съжаление, както на персонално, така и на институционално ниво има известни дефицити в грижата за тази основна ценност. Сред тях са незадоволителната профилактика, неравният достъп на гражданите до първична и квалифицирана медицинска помощ, недостатъчните възможности за иновативно медицинско обучение и следдипломна квалификация на медицинските специалисти, задържането на лекарите и медицинските сестри в България.

Проектите, които ние подкрепяме, целят да адресират проблемните области. Нека да изброя няколко примера за проeкти, подкрепени от Фондация „Америка за България“:

„Лекар на село“

Чрез този проект фондация „Практикум“ има за цел да осигури медицинска грижа за жителите на слабо населени региони, както и реален практически опит на студенти по медицина в последните години на тяхното обучение.

„За теб, близо до теб“: Безплатен ехографски скрининг за рак на гърдата

Мисията на фондация „Победи рака“ е намаляване на смъртността от рак на гърдата в България. Скрининговата кампания „За теб, близо до теб“ се провежда за трети пореден път и ще обхване близо 1 200 жени.

„Келвин“

Келвин е мобилна термо камера, която улавя термодинамиката на тялото и генерира поредица от термограми, които след това се сегментират и анализират с помощта на комбинация от AI алгоритми за разпознаване на изображения, обучени да откриват аномалии на съдовата система.

Това са само някои примери.

„24 часа“: Кои са приоритетите, които сте си поставили за подобряване на здравеопазването ни чрез проектите?

Д-р Нели Огнянова: Бих искала да се спра на терапевтичните приоритети в сектор „Здраве“. Това са социалнозначимите заболявания като:

Сърдечносъдови болести, на които се дължи 67% от преждевременната смъртност сред българското население. Пример е проектът „Българско сърце“. „Чекпойнт кардио“ са разработили интелигентни медицински устройства за дистанционна диагностика и онлайн мониториране на пациенти със сърдечни заболявания.

Диабет, с който живеят 500 000 души в България. Например, сдружение „Култура без граници“ чрез програмата си „Диабетът не ни спира“ насочва общественото внимание към диабета като социалнозначимо заболяване.

Рак на млечната жлеза, който е едно от най-честите онкологични заболявания, водещи до смърт при жените. BreastHelp е такъв проект. Това е приложение за профилактика, скрининг и проследяване на пациенти с рак на гърдата, създадено от „Хелт енд Хелп“ с цел да се предотврати късното диагностициране на рака на гърдата и да се помогне на пациентите по пътя на тяхното лечение.

Детското здраве, което засяга всички нас като родители. Това е проект „Светулка“ на фондация „За доброто“. В партньорство с тях обновяваме детските отделения на общинските болници в Ловеч, Велико Търново и скоро в Добрич, за да създадем дружелюбна среда, която подпомага процеса на лечение.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.