Търсене
Close this search box.

Клуб на икономическите журналисти

Клубът ще създаде мрежа от икономически журналисти и икономисти, които да обменят опит и знание, за да провокират задълбочен икономически дебат по важните теми на публичната политика.

Членовете на клуба ще имат достъп до събитията на ИПИ и БМА (лекции, конференции, дискусии и др.) и ще могат свободно да заемат книги от Икономическата библиотека на ИПИ и БМА.

Първата инициатива на Клуба e цикъл от четири еднодневни семинара, на които лектори ще бъдат водещи български икономисти.

За участие в семинарите и членство в Клуба могат да кандидатстват действащи бизнес/икономически журналисти в България и студенти по журналистика последна година с интерес в областта на икономиката.

На първия семинар ще се обърне внимание на:

  • За какво става въпрос в икономиката;
  • Видимото и невидимото;
  • Институционална икономика;
  • Вреден и полезен публичен натиск и лобизъм;
  • Как да четем основните икономически показатели;
  • Добри и лоши модели на икономическа политика;
  • Местно срещу външно знание;
  • Оценка на публични политики.

Каним желаещите да участват в първия семинар да изпратят e-mail с кратка автобиография на български език до 15 февруари 2011 (вторник) на електронна поща [email protected].

Семинарът ще се проведе на 21 февруари 2011 (понеделник), от 10 ч. до 17 ч. в София, а участието е безплатно.

***

Клубът на икономическите журналисти е втората съвместна инициатива на ИПИ и БМА, подкрепена от Фондация “Америка за България”.

Двете организации създадоха и поддържат Икономическа библиотека с над 4600 заглавия на утвърдени световни автори.

Библиотеката предоставя качествена икономическа литература, съдържателната класика, както и нови заглавия, често трудно достъпни за българския пазар.

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) е първият независим мозъчен тръст за икономическа политика в България. Мисията му е да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на предизвикателствата, пред които гражданите на България се изправят. ИПИ е създаден през 1993

Българската макроикономическа асоциация (БМА) е сдружение, чиято основна цел е да се дискутират макроикономически проблеми, да се разпространяват макроикономически идеи и знания и да се подпомагат и насърчават изследвания в тази област. БМА е учредена през 2003.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.