Посланици изразиха подкрепа за работата на гражданския сектор

От ляво надясно: Посланикът на Испания Н.Пр. господин Алехандро Поланко Мата, посланикът на САЩ Н.Пр. госпожа Херо Мустафа, посланикът на Германия Н.Пр. госпожа Ирене Мария Планк, Надя Шабани, Нанси Шилър и посланикът на Швейцария Н.Пр. господин Раймунд Фурер

Събитие в чест на гражданските организации и тяхната ключова роля за едно демократично общество събра представители на дипломатическия корпус, екипа на Фондация „Америка за България“, граждански организации и медиите в четвъртък, 2 февруари. Сред говорителите на събитието бяха президентът на Фондация „Америка за България“ Нанси Шилър, посланиците на Германия, Испания, Швейцария и САЩ, както и Надя Шабани, директорът на Българския център за нестопанско право (БЦНП) – най-голямата експертна организация, подкрепяща работата на гражданските организации в страната

Събитието се проведе в новото социално пространство на Центъра и партньори, което предстои да бъде открито в началото на март. То ще представя работата и каузите на близо 30 социални предприятия от страната.

Изпълнителният директор на БЦНП Надя Шабани приветства гостите с думите: „В момента ние сме в съвсем новото социално пространство в София, което е създадено от граждански организации, но по-важното – всичко което виждате тук – предмети, мебели, украса, са създадени от хора, които пазят природата, помагат на тези, които им е трудно, съхраняват традициите и развиват знанието“, подчерта тя, като допълни, че „гражданските организации в България през последните 20 години са двигател на промените във всички сфери на обществения живот – борба с корупцията, независимата съдебна система, участието и изграждането на демократичните институции. Когато нашият глас е силен, е силен и гласът на гражданите, на всички онези, които искат ангажирани институции, отворено управление.“

Надя Шабани, директор на БЦНП

„Гражданското общество, това сме ние, всеки един от нас – граждани, които се събират и сдружават, за да отстояват свои каузи или права, за да изразят свободно позиция, да прилагат свободите си без страх от дискриминация, или да протегнат ръка на тези в нужда“, подчерта госпожа Шилър. „Повече от 15 години Фондацията подкрепя гражданското общество в България. Възможността да работим с толкова всеотдайни и непоколебими представители на българското общество за нас е чест и привилегия“, допълни тя.

„Знаете колко голямо значение отдава правителството на САЩ на партньорството с граждански организации, както в САЩ, така и навсякъде по света. И всъщност е и задължение да подкрепяме, защитаваме и поддържаме гражданското общество. Защото демокрацията е невъзможна без жизнен граждански сектор“, каза посланикът на САЩ Н.Пр. госпожа Херо Мустафа. Тя открои и предизвикателства пред НПО сектора: „За жалост, по време на мандата си станах свидетел и на опити за сплашване на гражданското общество и спъване на работата ви. Ние винаги осъждаме тези атаки и опити да бъдат заглушени вашите гласове, и ще продължим да го правим и занапред.“

Президентът на Фондацията Нанси Шилър


Посланикът на Германия Н.Пр. госпожа Ирене Мария Планк акцентира върху две области, в които посолството ще сътрудничи активно с българските граждански организации – медийната свобода и качеството на журналистиката, както и върховенството на правото. Тя подчерта, че „добре функционираща правна система е основна предпоставка за добре функционираща демокрация и гражданско общество“. „Съществува високо ниво на дезинформация, чрез социалните медии и медии, които не поддържат стандарти за качествена журналистика. За да могат избирателите да формират демократично, обосновано мнение, смятаме, че е необходимо укрепването на качествената журналистика и свободата на медиите. Върху това искаме заедно с вас да съсредоточим усилия“, добави още тя.

Посланикът на Швейцария Н.Пр. господин Раймунд Фурер даде висока оценка за работата на гражданските организации в полза на обществото. „Сложно е, понякога трудно, и ви поздравявам за гражданската активност, за уменията, конструктивните, но и творческите ви подходи в работата ви“, каза той.

В магазина на новото социално пространство ще може да купите подаръци с кауза


Посланикът на Испания Н.Пр. господин Алехандро Поланко Мата препоръча създаването на повече граждански организации в областта на туризма като способ за устойчивото опазване на традициите и културното наследство. Той поясни, че предстои Испания да поеме Председателството на Съвета на Европейски съюз, като ще бъде поставен фокус върху социалното измерение в ЕС и задълбочаването на сътрудничеството с гражданския сектор. „В този социален аспект вие играете наистина важна роля“, подчерта той. 

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.