Свободните медии са основен стълб на свободното общество

Share on linkedin
Share on facebook
Share on print
Share on email

Днес Америка отбелязва своя 244-ти рожден ден. Докато САЩ са изправени пред поредица предизвикателства – кризата с COVID-19 и икономическите последствия от нея, общественото напрежение, както и предстоящите президентски избори, някои критици твърдят, че най-хубавите времена за Америка са отминали. Аз не споделям тези възгледи. Америка е преодоляла много предизвикателства в своята история и винаги е излизала по-силна.

Кое е това нещо, което поддържа американската демокрация жизнена, докато много други форми на управление потънаха в пепелта на историята?

Силата на американската демокрация се основава на четири стълба – законодателната, изпълнителната и съдебната власт, между които има ясно разделение, но са равни по сила, и медиите, които работят независимо от останалите три власти. Всеки един от тези стълбове поддържа и допълва останалите.

Демокрациите не функционират винаги идеално. Независимостта на съдебната система може понякога да е поставена на изпитание. Върховенството на правото може да е подложено на корупционен натиск. Независимите медии може да попаднат под атака. За да функционира добре една демокрация, трябва всички четири власти да бъдат справедливи, независими, прозрачни и да служат в интерес на обществото.

Четвъртият стълб – независимите медии, гарантира отчетността пред гражданите на тези, които вземат решения от тяхно име. Медиите предоставят информация на обществеността, въз основа на която избирателите правят своя избор. Те следят и разкриват възможни нередности, които биха застрашили устоите на нашите общества. Самото съществуване на медиите гарантира отчетността на властимащите пред гражданите. Затова работата им е от ключово значение за демокрацията. Именно по тази причина те често са под заплаха. Без свободни медии демокрацията повяхва.

Бенджамин Франклин, изобретател, учен, издател, един от визионерите, подпомогнали написването на Конституцията на САЩ, радетел за Първата поправка*. „Свободата на словото е основен стълб на свободното управление,“ казва той. „Когато тази опора бъде премахната, тъканта на свободното общество се разлага и тиранията се издига върху нейните руини.“

Целият свят знае за предизвикателствата, пред които САЩ са изправени в момента, благодарение на независимите медии. Информацията, която те правят общодостъпна, ни позволява да разберем тези предизвикателства, но и да поемем своята лична гражданска отговорност за преодоляването им. Затова съм убедена, че ние ще излезем още по-силни от настоящата ситуация.

Като граждани трябва да внимаваме демокрациите ни да съхранят своята сила. Това е валидно и в добрите, и в трудните времена.

През последните 30 години Фондация „Америка за България“ и предшестващите я организации – Българо-американският инвестиционен фонд и Българо-американската кредитна банка, си партнират с българските институции и местни общности, с частния и неправителствения сектор и с лидери визионери за развитието на частния сектор в България и свързаните демократични институции.

Свидетел съм на впечатляващи постижения в сферата на бизнеса, образованието, обществените услуги и гражданското общество, и на усилията на българските граждани да утвърдят принципите на икономическа свобода, предприемачество, върховенство на правото и прозрачност на институциите. Това са основите за растеж на икономиката и укрепването на младата българска демокрация.

Особено много се гордея с организациите, с които си партнираме и подкрепяме, и с техния принос за отстояването на тези принципи, понякога при висок риск за самите тях. Отново и отново, в добри и лоши времена, те продължават своята работа с непоклатима решителност.

Една успешна демокрация поставя на преден план достойнството и качеството на живот на гражданите си.

Честит 244-ти рожден ден, Америка – и за много години! Нека САЩ и България да продължат да празнуват заедно, и заедно да са земи на възможности, благоденствие и справедливост за всички.

Нанси Шилър
Президент
Фондация „Америка за България“

*Първата поправка към Конституцията на Съединените американски щати гласи:

„Конгресът няма да прави закон относно утвърждаване на религия, или на нейното свободно упражняване; или ограничаваме свободата на словото, или на пресата; или правото на хората мирно да се събират, и да подават петиция пред правителството за поправяне на неправди.“