Търсене
Close this search box.

Първите стипендианти по програма „Advanced Academia“ представят публично изследванията си

От 15 март 2011 Центърът за академични изследвания (CAS) стартира поредица от публични лекции на първата група стипендианти по програмата Advanced Academia. Лекциите ще се провеждат веднъж седмично от 18.00 часа в конферентната зала на Американския център в Столична библиотека, на пл. “Славейков” 4А. Водещи български учени ще представят своите изследвания в областта на философията, социологията, културологията, историята, медиите и комуникациите, други хуманитарни и социални науки.

Програмата Advanced Academia, подкрепена от фондация „Америка за България”, предоставя уникална възможност на българските учени да извършват изследвания в собствената си страна по широк спектър от дисциплини и проблемни области в международна и интердисциплинарна среда. Благодарение на отпуснатитет стипендди, участниците могат да се посветят изцяло и да провеждат напълно свободно своите изследвания, като едновременно с това обменят и обогатяват своите идеи, хипотези и научни методи. Първите осем (8) участника в програмата вече са готови с публичните представяния на своите разработки. По-късно проектите ще бъдат публикувани в електронната поредицата CAS Working Paper Series, която се разпространява чрез Central and East European Online Library (C.E.E.O.L.) – водещa електронна библиотека в Централна и Източна Европа.

Програма

Лекционна поредица по програма Advanced Academia за 2010-2011
Център за академични изследвания (CAS Sofia)

Място на провеждане: Американски център на Столична библиотека, пл. “Славейков” 4А
Начало: 18.00 часа

15 март 2011г.
Проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев, Катедра “История на философията”, Софийски университет “Св. Климент Охридски”:
Снимка за спомен. Фотографията и парадоксите на паметта

23 март 2011г.
Доц. д-р Иво Христов, Катедра “Приложна и институционална социология”, Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”:
Възможности за върховенството на закона в съвременна България

29 март 2011г.
Д-р Вихра Барова, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН:
Постсоциалистически младежки субкултури: прозападен пънк и имигрантски пънк

5 април 2011г.
Проф. д.и.н. Иван Еленков, Катедра “История и теория на културата”, Софийски университет “Св. Климент Охридски”:
Културният календар на късния социализъм

12 април 2011г.
Доц. д-р Орлин Спасов, Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски университет “Св. Климент Охридски”:
Интернет политика в България. Гражданско участие, представителство и демокрация

19 април 2011г.
Д-р Християн Атанасов, Държавна агенция “Архиви”:
Градски живот на Балканите: население, социална структура, бедност и богатство в отоманските София, Видин и Русe(1699-1839)

26 април 2011г.
Проф. д.ф.н. Ивайло Дичев, Катедра “История и теория на културата”, Софийски университет “Св. Климент Охридски”:
Страсти и принадлежност. Новата геометрия на скандала

3 май 2011г.
Доц. д-р Таня Чавдарова, Катедра “Социология”, Софийски университет “Св. Климент Охридски”:
Подривни институции и легитимни конвенции: Неформалните практики на дребните предприемачи в България

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.