Търсене
Close this search box.

„Училище на бъдещето” или как 10 училища в България осъществиха мечтите си

„Днес нашето училище е различно. Днес то е такова, каквото го виждахме в мечтите си. Преди реализирането на проекта, мечтаехме за съвременна учебна среда, в която учениците са във фокуса на обучението, където любопитството е по-ценно от съдържанието, където ученето е взаимодействие с идеи. Среда, в която да учим, изследваме, откриваме и творим. Днес сме щастливи, че тази наша мечта е вече реалност!” Магдалена Атанасова, директор, Езикова гимназия – Силистра.

През септември 2013 година Фондация „Америка за България“ обяви конкурс за модернизация на учебната среда в държавни и общински училища на територията на България. Основната цел бе да се насърчи въвеждането и използването на съвременни образователни методи и технологии, които да подобрят постиженията на учениците и да повишат мотивацията на учителите. От училищата се очакваше да предложат свои проекти за трансформация на училищното пространство, насърчаващи екипната работа,практическите експерименти и интерактивното обучение.

Поради големия брой получени проекти с високо качество – 221 от над 100 населени места, Фондация „Америка за България” взе решение да финансира десет училища, вместо първоначално обявените пет. Предоставеното финансиране за всеки проект бе в рамките на 200 000 лева, а допълнително набраните суми и собственият принос на десетте училища достигнаха близо 1 милион лева.

В края на 2014 година отвориха врати новите съвременно оборудвани центрове. Обновените класни стаи, зали и общи помещения се превърнаха в различни по тип образователни центрове – по природни науки, езици, информационни технологии и интерактивно образование. Модерната среда без съмнение ще допринесе за по-голяма мотивация на учениците и учителите, повишаване качеството на учебния процес и адекватна подготовка за бъдещите предизвикателства на съвременния свят. Церемониите в училищата се превърнаха в добрата новина за редица градове и събраха на едно място представители на общността, местния бизнес и администрация.

Фондация „Америка за България“ е поела дългосрочен ангажимент към подобряване качеството на българското образование, издигането на престижа на учителската професия и осъзнаването на образованието като основна ценност. През последните 5 години Фондацията е инвестирала над 3 милиона лева в изграждането на съвременни центрове по природни науки, езици, информационни технологии и многофункционални кабинети в 46 училища в цялата страна. За нас училищните проекти са инвестиция в бъдещето на България – нейните млади хора, за които да се превърнат в катализатор на иновациите, научните постижения и икономическия просперитет на страната.

Благодарим още веднъж на училищните екипи, учениците, учителите, родителите, общността, местните администрации и бизнес от цялата страна, които допринесоха с идеи, ентусиазъм и много труд за реализирането на проектите.

Пожелаваме на всички успехи и вдъхновение по пътя нагоре – към мечтите!

Списък на 10-те училища и спечелилите проекти:

19 СОУ „Елин Пелин”, София – Център за създаване на лидери
2 СОУ „Проф. Никола Маринов”, Търговище – Кибер център „Америка за България“
32 СОУ „Св. Климент Охридски”, София – Център за изучаване на чужди езици
Гимназия с преподаване на чужди езици, Плевен – Център за неформално и електронно обучение
Езикова гимназия „Пейо Яворов”, Силистра – Новите технологии – катализатор на промяната
Математическа гимназия „Д-р Петър Берон”, Варна – Център по природни науки
ОУ „Димитър Петров”, Сливен – Мултифункционален център за родно и чуждо езиково обучение и извънкласни дейности
ОУ „Св. Климент Охридски”, Бургас – Многофункционален център по история, география, математика и чужди езици
Природо-математическа гимназия „Акад. Боян Петканчин”, Хасково – Многофункционален лабораторен корпус по природни науки
Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски” – Център по информационни технологии и физика

[gallery-slider]

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.