Финансирани проекти

Преразглеждане на историята от близкото минало
Сдружение "Институт за изследване на близкото минало"

145,700 Лева


Работата на Института за изследване на близкото минало цели да задълбочи общественото разбиране, особено сред младите поколения, за дълготрайните негативни отражения на комунистическия режим върху съвременното развитие на България. За 15 месеца екипът на Института ще разработи и публикува три книги в основните линии на академичните и публични програми, които той продължава от създаването си. Ще бъде организиран заключителен публичен дебат на тема „Интелектуалците, комунизмът и демокрацията“, с участие на широк кръг студенти, университетски преподаватели, изследователи, политолози, икономисти и граждански активисти за обсъждане на изводите от работата на Института и бъдещи насоки за неговата работа за изследване на близкото минало на България.