Търсене
Close this search box.

Партньори в лечението: добрата грижа въвлича пациента и неговото семейство

Д-р Снежана Нена Осорио (втората вдясно), педиатър от Ню Йорк и професор по клинична педиатрия в медицински университет „Уайл Корнел“, и Иванка Цанкова и Десислава Тальокова от Фондация „Америка за България“ посетиха УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ през април. Детските клиники в „Пирогов“ бяха преобразени с подкрепата на Фондацията през 2017 г.

Кой най-добре може да прецени дали детето ви е болно?

Да, точно така, вие – родителят.

Предположението „педиатър“ също нямаше да е грешно.

Съвременната педиатрия все повече черпи от опита и познанията на родителите, за да осигури висококачествена медицинска грижа за децата. В страни като САЩ например семейството дори е смятано за важна част от здравния екип – родителите участват във вземането на решения и дори в дизайна на болничната среда. Тенденцията в медицината за въвличане на семейството в здравната грижа е известна като „грижа, насочена към семейството“ и зависи от тесните взаимоотношения с близките на пациента, сочи статия от октомври 2014 г. в авторитетното издание за медицина Healthcare.

В началото на април т.г. по покана на Фондация „Америка за България“ в страната гостува д-р Снежана Нена Осорио – водещ педиатър и преподавател в Медицински университет „Уайл Корнел“ в Ню Йорк, който оглавява прехода на институцията към партньорски подход в педиатричната грижа. През 2006 г. д-р Осорио създава първата програма за семейно партньорство в педиатрията на университетската болница на „Уайл Корнел“ NewYork-Presbyterian. Промените в педиатричната грижа в резултат от този процес са толкова успешни, че и други медицински специалности в университета възприемат подхода.

„Включването на семейството прави лечението по-гладко и ефективно. В тяхно лице печелите партньор. Ползите са взаимни, тъй като се избягват недоразумения“, казва д-р Осорио.

Като много лекари, започнали професионалния си път през 80-те години на миналия век, първоначално д-р Осорио работи в различна обстановка. По това време общуването между медиците и близките на пациента се свежда до снемане на показания и съобщаване на диагноза и метод на лечение. Лекарите се съвещават помежду си, без прякото участие на пациента и неговите близки. Последните получават предписание за грижа след изписване.

Д-р Осорио и президентът на Фондацията госпожа Нанси Шилър на посещение в отделение „Светулка“ в Ловеч

Недостатъците на този подход са очевидни според д-р Осорио. Заради ограниченото общуване може да бъде пропусната важна информация за състоянието на пациента. Това може да доведе до неговото влошаване и да предизвика конфликти между медицинските служители и близките на пациента, а в крайна сметка това допълнително натоварва болничния персонал. Недостатъчната комуникация може да усложни лечението в домашна среда и да намали доверието на роднините в преценката на специалиста.

„Най-добрият подход в здравната грижа е партньорството с пациента и неговото семейство, така че гласовете им да бъдат чути. Ние сме експерти в областта на медицината, но родителите са експерти във всичко, свързано с детето им. Искаме да съчетаем познанията на тези две групи, така че партньорството ни да е от полза за всички“, казва д-р Осорио.

През 2003 г. Американската академия по педиатрия припознава необходимостта от грижа, насочена към семейството в педиатрията. Определението на Академията за такава грижа е „въз основа на разбирането, че семейството е основният източник на сила и подкрепа за детето. Освен това, този подход към медицинската грижа възприема, че перспективите и информацията, предоставена от семействата, децата и младежите, са важни при вземането на медицински решения“. През 2012 г. Академията потвърждава ангажимента си към партньорския подход и припознава нарастващата роля на съзряващото дете в грижата за собственото му здраве. Допълнената дефиниция на Академията е „грижа, насочена към пациента и семейството“.

Когато през 2006 г. д-р Осорио оглавява програмата за семейно партньорство в педиатрията на „Уайл Корнел“, тя вече има известен опит с партньорския подход в медицинската практика. Преди „Уайл Корнел“ тя работи в частна клиника, където по-персонализираната грижа и участието на семейството в процеса на лечение са вече факт.

„С правилния подход смятам, че такъв тип грижа е възможна навсякъде, не само в частни болници“, уверена е д-р Осорио. Необходима предпоставка за това е наличието на институционален ангажимент и отвореността на екипа към промяна. „Имах късмет, че моят ръководител [ръководителят на Факултета по педиатрия на „Уайл Корнел“, бел.ред.] имаше същото виждане“, разказва д-р Осорио.

Не всички споделят това виждане обаче. Част от екипа на болницата първоначално е скептичен към предложените промени. „Какво искате да направя?“ недоумяват някои от колегите на д-р Осорио, докато програмата все още прохожда. С течение на времето обаче и с помощта на обучения, те скоро виждат ползите от партньорския подход в лечението.

Д-р Осорио и госпожа Шилър разговарят с Надежда Рангелова, председател на фондация „За Доброто“.

По думите на д-р Осорио и в най-добрия случай са необходими минимум пет години за промяна в поведението на хората.

Основното нововъведение в резултат от работата на д-р Осорио и екипа ѝ е в лекарските визитации. Те престават да бъдат само „лекарски“ и се приближават до пациента (в много болници в миналото визитациите са се провеждали пред болничните стаи, а не вътре, бел.ред.). Освен лекуващия лекар, пациента и неговите близки, във визитациите се включват и медицински сестри, социални работници и други специалисти според случая. Това води до значително подобряване на комуникацията между медици, пациенти и техните семейства, както и до по-адекватна грижа.

„Освен всичко друго, присъствието на едно място на всички ключови фигури в процеса на лечение прави визитациите по-ефективни“, казва д-р Осорио.

Партньорският подход е успешен, когато на семейството са оказани необходимата подкрепа и обучение за това как да полага правилни грижи за пациента. „Искаме семейството да се почувства овластено, да разбере какво се случва и какво да прави, когато напусне болницата, на кого да се обади и т.н.“, обяснява д-р Осорио.

„Ако семейството предпочита да не участва, това също се уважава. Процесът е напълно доброволен. Отправяме покана за партньорство към тях“, добавя тя.

Д-р Осорио и нейният екип също инициират създаването на Семеен консултативен съвет – група от всеотдайни родители, чиито деца са били лекувани в университетска болница NewYork-Presbyterian. Членовете на Съвета са доброволци и работят по въпроси, свързани с подобряването на болничната среда и пациентските ресурси. Освен това, те предоставят  ориентация и подкрепа за специализанти и родители на новоприети пациенти, често в продължение на години.

Д-р Осорио (третата отляво), членове на „За Доброто“, медици и поддръжници на откриването на отделение „Светулка“ в Ловеч

Този ангажимент е ясно доказателство за успеха на партньорския подход в здравната грижа според д-р Осорио.

Благодарение на Семейния консултативен съвет, педиатрията на болницата се сдобива с подобрено ръководство за родители (днес вече достъпно като мобилно приложение!) и по-уютно споделено пространство за семейства. Болничният наръчник за работа с деца в аутистичния спектър е дело на родител на бивш пациент с аутизъм; майката също редовно помага с редакция на болнични материали. Двойка, която губи детето си, прави записи в помощ на други родители на тежко болни деца, защото „са се почувствали чути“, разказва д-р Осорио. Общото между всички членове на Съвета е желанието да се отблагодарят за оказаната подкрепа в уязвим момент.

Може би най-трайният принос на Семейния консултативен съвет е формирането на Семеен факултет. Тази група родители участва в обучението на студенти и специализанти по медицина и медицински сестри. „Любимата част от ориентацията на специализантите първа година в педиатрията е срещата със семейните съветници“, казва д-р Осорио.

И не на последно място, различни проучвания показват, че партньорският подход в медицинската практика подобрява удовлетвореността на пациентите от предоставената им грижа.

За работата си по партньорската програма за семейства и подобряването на педиатричната грижа като цяло, през 2007 г. д-р Осорио е удостоена с първата награда за изследователи от практиката в областта на пациентската безопасност и грижа от Факултета по педиатрия на „Уайл Корнел“, както и с приза „Лекар на годината“.

Освен търсен педиатър, д-р Осорио е и награждаван преподавател, автор на множество публикации и рецензент. Чест сътрудник е на водещи конференции в областта на педиатричните изследвания и детското застъпничество в САЩ, като Pediatric Academic Societies Meeting и Pediatric Hospital Medicine Meeting. Понастоящем д-р Осорио изследва въпроси, свързани с подобряването на качеството на педиатричната грижа и безопасността на лекарствата.

Тя успешно съчетава работата си като завеждащ лекар в болница NewYork-Presbyterian и детска болница NYP Komansky, заместник-директор „Качество и пациентска безопасност“ и професор по клинична педиатрия във Факултета по педиатрия на „Уайл Корнел“.

Д-р Осорио завършва медицина в Медицинския факултет на Белградския университет през 1985 г., а през 2011 г. защитава магистърска степен по транслационни и клинични изследвания в Медицински университет „Уайл Корнел“.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.