Тръст за социална алтернатива

Share on linkedin
Share on facebook
Share on print
Share on email
Тръст за социална алтернатива

Новото тригодишно финансиране за Тръста за социална алтернатива (ТСА) ще му позволи да продължи да изпробва и подкрепя иновативни и резултатни подходи, които повишават икономическата независимост и подобряват жизнените перспективи на бедните в България, с фокус върху ромите. За да постигне това, ТСА осигурява подкрепа в три основни направления:

  • Ранно детско развитие с фокус върху отглеждането на здрави деца и повишено присъствие в детската градина.
 
  • Образователни постижения и предотвратяване на отпадането на деца от училище с фокус върху подобряване участието и ученето в училище и повишаване на броя ученици, завършващи средно образование.
 
  • Достъп до възможности за повишаване доходите на хора от рискови групи, което включва свързване с работодатели, предприемачество и жилищно устройство.
 

ТСА, също така, спомага за изграждане капацитета на местни организации, като финансова отчетност и проследяване осъществяването на проектите въз основа на събиране на информация в база данни.

Повече информация за ТСА, проектните областите и процедурите за кандидатстване за дарение, можете да намерите уебсайта.