Търсене
Close this search box.

Тръст за социална алтернатива

Тръст за социална алтернатива

Новото тригодишно финансиране за Тръста за социална алтернатива (ТСА) ще му позволи да продължи да изпробва и подкрепя иновативни и резултатни подходи, които повишават икономическата независимост и подобряват жизнените перспективи на бедните в България, с фокус върху ромите. За да постигне това, ТСА осигурява подкрепа в три основни направления:

  • Ранно детско развитие с фокус върху отглеждането на здрави деца и повишено присъствие в детската градина.
 
  • Образователни постижения и предотвратяване на отпадането на деца от училище с фокус върху подобряване участието и ученето в училище и повишаване на броя ученици, завършващи средно образование.
 
  • Достъп до възможности за повишаване доходите на хора от рискови групи, което включва свързване с работодатели, предприемачество и жилищно устройство.
 

ТСА, също така, спомага за изграждане капацитета на местни организации, като финансова отчетност и проследяване осъществяването на проектите въз основа на събиране на информация в база данни.

Повече информация за ТСА, проектните областите и процедурите за кандидатстване за дарение, можете да намерите уебсайта.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.