Културно-исторически и природен туризъм

България е известна предимно със своите черноморски и ски курорти, но нейните уникални културни и природни забележителности също имат потенциал да привличат местни и международни туристи.

Ето защо Фондация „Америка за България“ търси възможности за развитие на културни и природни обекти, подпомага общностите да създават незабравими туристически преживявания, да подобряват своя имидж и да се представят на туристическите пазари.

Развитието на туризма сплотява общностите, като дава възможност на хора, групи и организации да работят заедно с бизнеса и правителството за разрешаване на обществени въпроси.

ЦЕЛ: Преодоляване на негативните демографски тенденции, подпомагане на развитието на икономиката и туризма чрез ангажиране на общностите.

Подкрепяме инициативи, които:

  • Насърчават развитието на туризма. Чрез обединените усилия на частния сектор, местните власти и общностите, Фондация „Америка за България“ работи за развитието на устойчив културен и природен туризъм.
  • Използват развитието на туризма за подобряване качеството на живот. Фондация „Америка за България“ очаква да подобри качеството на живот в общностите и да намали миграцията посредством развитието на туристически инициативи.
Cultural Heritage