Търсене
Close this search box.

Десислава Тальокова: Най-добрите лидери са тези, които постоянно учат

Интервю за вестник „24 часа“ на Десислава Тальокова, изпълнителен директор на Фондация „Америка за България“


„24 часа“: Г-жо Тальокова, Фондация „Америка за България“ обяви началото на своята нова лидерска програма – LEAP. Тя е в партньорство с колежа „Бабсън“. Разкажете към кого е насочена програмата и какви са вашите очаквания за нея?

Десислава Тальокова (Д.Т.): Програма LEAP е насочена към български професионалисти от публичния, частния и неправителствения сектор. Кандидатите трябва да са на възраст до 40 години с поне 5 години трудов стаж в своята сфера на дейност и да владеят свободно английски език.

Амбицията ни е да развиваме LEAP дългосрочно и програмата да се превърне в „запазена марка“ за най-високо качество сред различните програми за лидерски умения, предлагани в България и в САЩ.

„24 часа“: Защо решихте кандидатите да имат поне 5 години трудов стаж?

Д.Т.: Обсъждахме многократно изискванията както за възраст, така и за професионален опит и проучихме профила на участниците в някои от най-престижните международни лидерски програми. Спряхме се не просто на пет години трудов стаж общо, а на пет години стаж в съответната професионална област, в която кандидатът е избрал да се развива дългосрочно. LEAP е значима инвестиция от страна на „Америка за България“ в човешкия потенциал на България и в същото време изисква и голяма инвестиция на време и усилия от страна на участниците. Затова е важно те да са натрупали известен професионален и житейски опит, както и яснота относно професионалното си развитие, за да може максимално да се възползват от програмата.

„24 часа“: Колежът „““ е основан през 1919 г. с фокус върху обучението по предприемачество. Как се стигна до партньорството ви с това учебно заведение?

Д.Т.: Когато във Фондацията формулирахме философията на програмата LEAP, водещ бе стремежът ни да си партнираме с първокласен университет в САЩ, който е безспорен капацитет в областта на обучението по лидерски умения и предприемаческо мислене. Повече от 25 години, колежът „Бабсън“ неизменно оглавява класацията на U.S. News & World Report в сферата на обучението по предприемачество. Най-новото попълнение в „Бабсън“ е факултета по предприемаческо лидерство. Какво означава това? По думите на президента на „Бабсън“ Стивън Спинели-младши, „предприемаческото лидерство е начин на мислене, който насочва усилията на организациите да превръщат проблемите във възможности, които от своя страна създават икономическа и социална стойност“. Според „Бабсън“, „предприемаческото лидерство върви ръка за ръка с неукротим оптимизъм за света. Лидерите предприемачи са не просто мениджъри на риска, те са експерти в справянето с несигурността. Те имат положителна перспектива за бъдещето, тъй като винаги се опитват да подобрят нещата“.

Ние споделяме тази философия и неслучайно мотото ни е „Американският оптимизъм среща българския потенциал.“ В допълнение, имаме предишно успешно партньорство с „Бабсън“ по Лятната предприемаческа програма SEP. Колежът „Бабсън“ откликна на нашата покана съвместно да създадем програма за лидерски умения специално за България, която е базирана на тяхната иновативна методология, наречена Entrepreneurial Thought & Action (ET&A) – предприемаческо мислене и действие, но е адаптирана за българските участници от публичния, частния и неправителствения сектор. Така бе създадена LEAP – което на български означава скок – защото вярваме, че тя ще е скок в знанията, мотивацията и действията на участниците.

„24 часа“: С какви знания ще се върнат участниците след края на програмата?

Д.Т.: Програмата е много интензивна и, както вече споменах, е базирана на учебната програма на „Бабсън“ по т.нар. „предприемаческо лидерство“. Някои от основните умения, които програмата цели да развие, са свързани с личната и професионална мотивация, уменията за съвместна работа, за водене на преговори и ангажиране на хора с разнородни интереси и мотивации, за формулиране на общи цели за разрешаване на комплексни проблеми и други. В обучението ще участват както лектори, така и практици – местни лидери от публичния, частния и неправителствения сектор в САЩ. Но с какви знания ще се завърнат участниците зависи до голяма степен от тях самите и най-вече от това доколко отворени са те към нови идеи. Както казва един от водещите преподаватели и изследователи от „Бабсън“, проф. Нан Ланговиц, „ключът е доколко човек е отворен към учене и способността му да мобилизира другите хора в неговата организация да направят същото. Най-добрите лидери са тези, които постоянно учат“, казва тя. „Колкото повече развивате нагласата си за постоянно учене, толкова по-отворени ще бъдете към възприемането на нови идеи, към изслушването на противоположни гледни точки и в крайна сметка – към достигането до по-добри решения.“

„24 часа“: При обявяването на програмата от фондацията казахте, че по време на обучението ще се засегнат и важни теми за България. Кои са те?

Д.Т.: Не ние определяме важните теми за България. Смятаме, че за да е максимално полезна програмата за участниците, а да не е само едно високоинтелектуално теоретично упражнение, би било ценно те да набележат темите, които те смятат, че са важни за България и да търсят възможни решения. Неслучайно структурирахме програмата така, че да включва представители на публичния, частния и неправителствения сектор, защото и в най-успешните държави, сложните обществени проблеми рядко, да не кажа никога, не се разрешават само от един сектор в държавата. Успешните, устойчиви решения са възможни само в резултат на конструктивното взаимодействие между държавата, бизнеса, неправителствения сектор и активното гражданско общество.

„24 часа“: Къде ще се проведе LEAP и за колко време?

Д.Т.: Програмата ще се проведе основно в Бостън, в колежа „Бабсън“ и в допълнение сме предвидили културна програма в Ню Йорк и Бостън. Общо участниците ще прекарат 16 дни в САЩ.

„24 часа“: До кога е крайният срок за кандидатстване и как може желаещите да се запишат за програмата?

Д.Т.: Крайният срок за кандидатстване е 7 ноември през интернет страницата на програмата, където са разписани всички условия и изисквания: https://us4bg.org/leadership-education-in-america-program/

„24 часа“: За първи път ли „Америка за България“ организира подобна програма и може ли да очакваме в бъдеще подобни инициативи от фондацията?

Д.Т.: Това не е първата програма на Фондация „Америка за България“ за обучение на български професионалисти в САЩ. В продължение на седем години, в периода 2010 –2016, развивахме програмата „Младите лидери на България“, която включваше различни тематични компоненти и беше насочена както към студенти, така и към предприемачи, училищни директори и учители, магистрати. Освен това, в продължение на много години финансирахме и краткосрочно обучение на професионалисти в сферата на агробизнеса. В резултат на тези програми бяха стартирани нови бизнеси или въведени добри практики в различни сфери. Тъй като ние самите като организация сме фокусирани върху постоянното търсене на нови възможности и сме отворени за нови идеи, създадохме тази нова програма – LEAP. Надяваме се участниците, завършили програмата, да се гордеят със своето участие в нея, да се заредят с „неукротим оптимизъм“ за бъдещето и да не се отказват да откриват възможности в многобройните предизвикателства.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.