Търсене
Close this search box.

За фактите и истината, позиция на Фондация „Америка за България“

С оглед скорошни публикации, които се опитват да изкривят истината за Фондация „Америка за България“, бихме искали да изясним фактите:

  • Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.
  • Фондация „Америка за България“ не финансира политици, политически партии, политическа дейност или протести.
  • Фондация „Америка за България“ не упражнява влияние, нито насочва възгледите на наети експерти, консултанти и организации, които финансира.
  • Фондация „Америка за България“ предоставя подкрепа за проекти и организации от цялата страна чрез открита и достъпна за всички процедура за кандидатстване за финансиране, описана на нашата уебстраница. Всички проектни предложения трябва да отговарят на приоритетите в четирите ни области на работа: Бизнес, предприемачество и технологии; Културно-исторически и природен туризъм; Добро образование и работни умения; и Благоприятна бизнес среда.

Фондация „Америка за България“ насърчава прозрачността и отчетността в дейността на всяка една организация или обществена личност. Поддържаме най-високите етични стандарти при управлението и администрацията на нашите проекти, както и лична и професионална почтеност, прозрачност и отчетност и очакваме същото от финансираните от нас организации и партньори.

Въпреки че няма правно изискване, Фондацията публикува на интернет страницата си информация за всички проекти и организации, които са получили проектно финансиране от нас от създаването ни през 2009 година до днес.

Фондация „Америка за България“ също следва международно приетите практики да заплаща хонорар за предоставени експертни консултации, анализи и участия в различни форуми.

Работата в нестопанския сектор не е хоби. Нестопански, неправителствен, граждански сектор – независимо как го наричаме, работата в тази сфера е професионално занимание, което изисква експертиза и постоянно усъвършенстване както всяка друга професионална позиция в бизнеса или държавните институции. Често този сектор се занимава с едни от най-тежките социални и обществени проблеми. Работата в неправителствена организация е професия, страст и всеотдайност.

Някои от нашите проекти са Епископската базилика на Филипопол в Пловдив; голям брой проекти в областта на туризма в Северозападна България и по река Дунав, които помагат за развитието на жизнени общности и икономика в тези региони; детският научен център „Музейко“. Заедно с партньори от бизнеса и индивидуални дарители обновихме детските отделения на болница „Пирогов“; подкрепихме национални и общински болници, социални услуги, читалища, организации и хора в нужда в цялата страна по време на Ковид кризата; подкрепяме програми за развитие на предприемачеството и бизнеса в България, и много други.

Подкрепяме и проекти на организации, които работят за благоприятна бизнес среда.  Всеки бизнес, малък или голям, има нужда от сигурна и стабилна бизнес среда. Трябва предвидимост, за да се привличат и задържат инвестициите в страната. Предвидимост означава безпристрастна съдебна система, независими медии и ефективни антикорупционни действия.

Приветстваме интереса на медиите и се надяваме да разкажат историите на подкрепените от нас проекти, всеки един от които цели да подпомогне България в укрепването на частния сектор и свързаните с това демократични институции, в привличането на инвестиции и задържането на местния бизнес в България. Фондацията подкрепя българи от всички сфери на дейност и части на страната, които се опитват да превърнат България в по-добро място за живот, работа и семейство.

Съзнаваме, че нашите думи могат да бъдат изкривени, извадени от контекст и използвани за логическа заблуда, както виждаме, че понякога се случва. Затова е важно да изясним фактите.

За да научите повече за Фондация „Америка за България“, може да посетите страницата ни: www.us4bg.org

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.