Търсене
Close this search box.

Приемаме проектни предложения за развитие на туризма в Северозапада

Фондация „Америка за България“ обявява конкурс за проектни предложения за развитие на туризма в Северозападна България. Конкурсът е отворен за кандидати от цялата страна, но проектните дейности трябва да се осъществяват в Северозападна България, на територията на поне една от следните области: Видин, Враца или Монтана. Проектите на организации, които са регистрирани или осъществяват своята дейност в поне една от трите области, ще имат предимство. 

Крайният срок за кандидатстване е 15 юли 2020 г. Кандидатурите се подават само онлайн на https://us4bg.org/bg/tourism-in-bulgaria/.

В конкурса могат да участват юридически лица, регистрирани в България, със следния профил – туристически асоциации, туристически агенции, туроператори, собственици на хотели, малки и средни предприятия, които предлагат туристически продукти и услуги, национални и природни паркове, музеи, галерии, читалища, организации с нестопанска цел, както и консорциуми от организации.

Финансирането ще е между 5000 и 15 000 лева за одобрен проект.

Изискването към кандидатите е да осигурят минимум 20% от общото финансиране на проекта. Кандидатите имат възможност да използват максимум 10% от търсеното финансиране за административни разходи. Останалите 90% трябва да се използват за покриване на преките разходи по проекта.

В случай на кандидатстване като обединение от партньори, изрично трябва да се спомене коя ще бъде водещата организация, която ще отговаря за управлението и отчитането на дейностите.

Повече информация и всички изисквания може да намерите на https://us4bg.org/bg/tourism-in-bulgaria/.

Кандидатите могат да задават своите въпроси до 30 юни по имейл на [email protected].

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.