Търсене
Close this search box.

65% от днешните първокласниците ще имат професии, които още не съществуват

В световен мащаб 65% от днешните първокласници в бъдеще ще имат професия, която още не съществува. Това стана ясно по време на конференцията „Образование за професиите на бъдещето”, организирана от Капитал и Фондация „Америка за България“, събрала водещи световни експерти по образование и българските професионалисти от сектора.

Над 500 учители, директори и други професионалисти от сферата на образованието се включиха в конференцията. Те обсъдиха множество добри практики на преподаване от България, Финландия и САЩ, както и взеха участие в три практически работилници за преподаване на финансова грамотност, формиране на ключови умения у учениците за успех в XXI век и за проектно-базирано учене.
„Ние вярваме, че единствената смислена инвестиция, която в момента българското общество трябва да прави, е в образование“, каза Галя Прокопиева, главен редактор на в-к Капитал и добави: „Само образованието ражда свободни хора, а само те могат да правят информиран избор и да създават стойност, която да споделят с другите. Липсата на инвестиции точно в тази сфера е причина обществото сега да е объркано и притеснено за бъдещето на децата си.“

И лекторите, и участниците в един от най-мащабни образователни форуми за годината у нас бяха категорични за големите предизвикателства, пред които е изправено българското образование. В изследването PISA България е на 45 място от общо 70 страни, което на практика означава, че изостава с 3 години обучение от страните с водещи резултати. Оставаме единствената изследвана страна, при която броят на слабите оценки и в трите компонента на PISA (29,6%) надвишава значително този на отличните оценки (6,9%). А когато стане въпрос за конкретни практически умения, които учениците придобиват в училище, показателите са още по-ниски – например, по умението за решаване на проблеми страната ни е на предпоследно място (41-во от 42 участника)

„Основна ценност на нашето образование остава научаването на материала в програмата и това е огромен проблем. Не се обръща никакво внимание на уменията, всички задачи към децата са теоретични, не се търси привличане на интереса на учениците“, каза Асен Кюлджиев от Българската академия на науките и добави: „Не можем да твърдим, че сме в ХХI век с образование, което не дава на учениците базисни умения като презентиране на идеи, умение за работа в екип и критическо мислене. Българската образователна система има нужда от радикална промяна, за да посрещне предизвикателствата на бъдещето.“

Развиването на конкретни умения, които да помогнат на днешните деца да са пълноценни участници на пазара на труда, беше очертано като основна задача пред образованието от страна и на представителите на бизнеса. „Особено ключови са проактивността, умението за решаване на проблеми, работата в екип, комуникацията и презентирането на идеи – тези неща определят дали един човек ще е успешен в работата си или не“, каза Николай Вълчанов, технически директор на Програмиста АД.

С речта си „Светът има нужда от нова учебна програма“ изпълнителният директор на Института за глобално образование на бъдещето, Марк Пренски от САЩ, хвърли ръкавицата към образователните институции както в България, така и в глобален мащаб. Важността на адекватното използване на технологиите в образованието очерта Гари Стейджър (САЩ), консултант, учител, училищен администратор на компютърното програмиране.

Как математикатата може да е забавна показа един от най-добрите учители в света, финалистът за „Глобалната учителска награда 2016“ , финландската преподавателка по математика Маарит Роси, а холандският експерт по образователни иновации д-р Уард ван де Вийвер демонстрира каква е ролята на иновациите в преподаване на уменията на бъдещето.

„Мисията на Фондация „Америка за България“ е да подкрепя България по пътя й на успешна и модерна европейска нация, а това е единствено възможно чрез инвестиция в образованието“, каза Десислава Тальокова, изпълнителен директор на Фондация „Америка за България“. „По тази причина за последните 9 години сме инвестирали над 100 милиона долара в образователни проекти, насочени към издигането на престижа на учителската професия, на знанието и на образованието като ценност, за обновяването на учебната среда и смисленото използване на образователни технологии. И именно заради форуми като този, събрал едни от най-големите умове и водещи образователни специалисти на света и българските им колеги, оставаме оптимисти за потенциала и бъдещето на българското образование и на България.“

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.