Търсене
Close this search box.

Фондация „Америка за България“ набира кандидати за своите програми за професионално развитие на учители и директори

Програмите „Обещаващи лидери в образованието“ и „Академия за училищни лидери“ са създадени и спонсорирани от Фондация „Америка за България“ с цел да подпомогнат развитието и модернизирането на българската образователна система. Администрират се от Института за международно образование в Ню Йорк – организация със 100-годишна история в осъществяването на първокласни програми за образование и културен обмен.

Програмата „Обещаващи лидери в образованието“ е специално разработена за 15-те учители, успешно преминали през конкурсната програма за подбор. Избраните участници ще преминат през 3-седмично интензивно обучение в педагогическия факултет към Колумбийския университет (Columbia University’s Teachers College) в Ню Йорк, ще се запознаят с най-новите педагогически методики, образователни технологии и похвати за измерване на постиженията на учениците. Програмата има силен практически фокус, като включва серия от посещения на училища в Ню Йорк и обмяна на знания с американски колеги. След завръщането си в България учителите споделят наученото със свои колеги и работят за осъвременяване на методите на преподаване.

Програмата „Академия за училищни лидери“ избира 30 български училищни директори за участие в едноседмичен интензивен семинар за професионално развитие. Специално за провеждането на семинара в България пристигат признати експерти по педагогика и лидерство в образованието от Банк Стрийт Колидж (Bank Street College of Education) в Ню Йорк. По време на семинара участниците преминават през динамични упражнения и задачи, чрез които научават как по-добре да идентифицират, анализират и да се справят с проблемите в училище.

След приключване на семинара директорите разработват и предават детайлни планове за иновативност и подобряване на своите училища, сред които американското жури избира 15. Директорите, чиито проекти бъдат избрани, имат възможността да участват в десет-дневен професионален семинар в Ню Йорк, да посетят училища и да обменят опит с американски училищни директори.

Двете програми за професионално развитие започват да набират кандидати на 13 ноември 2016 сред учителите и директорите от цялата страна. Ще бъдат избрани 30 директори и 15 учители. Крайният срок за кандидатстване е 31 януари 2016 За училищните директори и 7 февруари 2016 за учителите.  

Повече информация ще намерите тук.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.