Финансирани проекти

Устойчивост на усилията за борба с корупцията чрез увеличаване на общественото въздействие на разследванията и участието на общността
Фондация „Антикорупционен фонд“

1,520,852 Лева


С дарението Антикорупционният фонд (АКФ) ще надгради постигнатото от организацията в предходния тригодишен програмен период и ще развива своя капацитет за независим анализ на корупционни случаи в страната с цел противодействие на корупцията и увеличаване на отчетността и прозрачността в обществения живот.

В момента извършваме техническа поддръжка на нашия уебсайт и списъкът с финансирани проекти няма да бъде достъпен до 16 часа днес.