Подкрепата за местни общности е приоритет за Фондацията на Кока-Кола

Share on linkedin
Share on facebook
Share on print
Share on email
Хелън Смит Прайс

Компанията Кока-Кола и благотворителното ѝ звено Фондацията на Кока-Кола, са разпределили над 100 милиона щатски долара в подкрепа на глобалните усилия срещу разпространението на коронавируса. В България фондацията подкрепи фонд „Обединени срещу COVID-19“ с дарение от 200 000 долара за подпомагане на уязвими групи в обществото – възрастни, хронично болни, самотни родители и малцинства, както и медици на предна линия. Системата на Кока-Кола в България дари напитки и топла храна на медици и семейства в нужда, а Българският червен кръст получи достъп за три месеца до предплатените рекламни пространства на компанията в страната. Заедно компанията и Фондацията на Кока-Кола са дарили над 350 000 долара в помощ на различни общности в България. В интервю за бюлетина на Фондация „Америка за България“, госпожа Хелън Смит Прайс –президент на Фондацията на Кока-Кола, говори за подкрепата им за развитието на местни общности по света, както и за техния принос в борбата срещу коронавируса в България.

Фондация „Америка за България“: Много дарители насочват подкрепата си към здравната система и медицинските служители на предна линия, докато „Кока-Кола“ подкрепя инициативи в полза на цели общности. Кои бяха принципите, от които се ръководихте при определяне на дарителския си подход в този случай?

Хелън Смит Прайс (Х.С.П.): Тази година Фондацията на Кока-Кола направи дарения в подкрепа на засегнати от коронавируса общности в над 100 държави. На ранен етап осъзнахме, че много страни ще се нуждаят от помощ и че нуждите вероятно ще са специфични за всяка страна. Даренията ни включваха различни видове незабавна подкрепа, като набавяне на лични предпазни средства за болници и доброволци, медицинско оборудване и консумативи, психологическа подкрепа, храна и други продукти от първа необходимост за уязвими членове на обществото по време на пандемията.    

„Америка за България“: Как подбира Фондацията на Кока-Кола кого да подкрепи и какво най-много Ви допадна в мисията и целите на фонд „Обединени срещу COVID-19“?

Х.С.П.: Ако разгледате бизнес модела на Компанията Кока-Кола, ще видите, че тя не е само една глобална компания – тя е и местен бизнес във всяка от 200 страни, в които работи. Моделът, който фондацията следва, е сходен. Ние управляваме глобален фонд, който подкрепя местни общности в цял свят. Глобалният обхват на системата на Кока-Кола е предимство за нас. Така фондацията може да се обърне към бизнес партньорите ни в даден регион и да разчита на тяхната експертиза и познания за местната общност, за да ни помогне да идентифицираме заслужаващи подкрепа инициативи. Те добре познават активно работещите с местната общност организации.

В конкретния случай местният екип на Кока-Кола ни препоръча да насочим подкрепата си към фонд „Обединени срещу COVID-19“, защото той беше първата ефективна дарителска инициатива в България. Фондът предостави спешна помощ на различни засегнати групи, като бездомни, хронично болни и хора с физически и психически увреждания. Освен това екипът вярваше, че фондът ще има ефект, тъй като е подкрепен от надеждни партньори като Българския дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и местния клон на Американската търговска камара. И накрая Фондацията на Кока-Кола има опит с подобен тип фондове за подкрепа на общността при бедствия. Този модел работи добре в други страни поради гъвкавостта, която предлага в отговор на възникващи местни нужди.

„Америка за България“: Какво мотивира дарителската Ви политика и как обикновено подбирате каузите, които подкрепяте?

Х.С.П.: Компанията Кока-Кола е поела ангажимент да дарява поне 1 процент от оперативните си приходи от предходната година. Ежегодно инвестира обратно в общностите част от печалбата си. Колкото по-голяма е тя, толкова повече връща на обществото през дарителското си звено – Фондацията на Кока-Кола, и чрез локални корпоративни дарения. Целта ни е да сме носител на промяна в нашите общности по света.

Нуждите на глобално ниво са много, поради което хиляди достойни инициативи кандидатстват за подкрепа от нас всяка година. Въпреки че не можем да подкрепим всички, всяко предложение се оценява индивидуално, за да се определи съответствието му с нуждите на местната общност и нашите приоритети за финансиране: опазване на околната среда, овластяване на жените и подобряване на общностите.

„Америка за България“: Промени ли COVID-19 дарителските приоритети на Кока-Кола и ако да, как?

Х.С.П.: COVID-19 е необикновено предизвикателство за всички по света. Винаги сме подкрепяли местните общности по време на криза и реагирахме бързо, за да подпомогнем както служителите, така и по-широката общественост. Заради глобалната ни мрежа имахме възможност да реагираме бързо. Ангажиментът ни към нашите приоритети остава непроменен.

„Америка за България“: Продължавате ли да търсите инициативи, които да подкрепите, и какви ще са дарителските Ви приоритети с развитието на кризата?

Х.С.П.: Продължаваме да оценяваме проектни предложения. Приоритетите ни не са се променили – подкрепяме инициативи, целящи опазване на околната среда, овластяване на жените и подобряване на общностите. Тези категории ни позволяват да сме гъвкави в отговор на местни нужди. Приемаме все повече проектни предложения в традиционни за нас области (образование, подкрепа за жени и пр.), насочени към разрешаване на по-краткосрочни проблеми, свързани с COVID-19. Например традиционно подкрепяме програми за овластяване на жените по света, като все повече проектни предложения в тази категория в момента са за подпомагане на финансово засегнати от пандемията жени.

„Америка за България“: Какво въздействие се стреми да постигне Кока-Кола чрез дарителската си дейност?

Х.С.П.: Целта ни е да подобряваме качеството на живот във всяка наша общност по света. От основаването си през 1984 г. Фондацията на Кока-Кола е дарила над 1 милиард долара на общности по света.

Мислим за вашето здраве и за момента не подкрепяме масови събития. Научете първи за събития и новини за Фондация „Америка за България“, като се абонирате за бюлетина ни.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.

Абонирай се

Не изпускайте нашите истории.